Romantikus kamarazeneest

Romantikus kamarazeneest

Bihar megye – Május 5-én a Partiumi
Keresztény Egyetem dísztermében
lépett fel három romantikus
szonátával Deák Sándor
klarinétművész és drd.
Lászlóffy Réka
zongoratanárnő.


Bevezetésként elhangzott Felix
Mendelssohn-Bartholdy tizenöt éves
korában klarinétra és
zonorára írt Esz-dúr
szonátája. Ebben a
kompozícióban is felfedezhető a
bensőséges
házimuzsikálás hangulata. A
formálás és a hangszerek
anyagszerű kezelése, a nemes
ízlés, a gazdag dallammenet a
szépség eszményét
fejezték ki. Az elsődleges szerep a
klarinété. Ezt követően
elhangzott Johannes Brahms 1894-ben keletkezett
Esz-dúr klarinétra és
zongorára írt szonátája. Az
idős Brahms alkotásában a
klarinét szólamában
felszínre jut a dalszerű, ámde nem
felhőtlen vidámság. A második
tétel sírva-vigadó hangját
a klarinét fogalmazza meg, a zongora telt
fogású ritmizált
szólamával és gazdag
harmonizálásával. A lassú
tempóban induló Finále
variációsorozatát, amely
fokozatosan mutatja be az egyre igényesebb
szólamú zenét, jól
hozták felszínre az előadók.
A technikailag rendkívül nehéz
kompozíció már a versenyművek
felé mutat. Brahms kamarazenéjének
világképe az
utóromantikában gyökerezik, amelyben
zeneiség nyilatkozik meg szűk keretek
között, de egyben elegyíti a
szimfonukus és vokális
nagyformákat miniatürben.
Befejezésül Max Reger (1873-1916) a
századforduló nagyszerű német
zeneszerzője, a későromantika
képviselőjének zenéje
elmosódottsága révén
és lebegő tonalitásával
nyugtalanságot fejez ki. Elhangzott a fisz-moll
klarinétra és zongorára írt
szonátája (op.49. nr.2, 1900). Ebben
felfedezhettük az akadémikus
felfogás elutasítását,
nyíltan és egyértelműen
fejezte ki a romantikus fantázia
sajátosságait. A két
szólista a folytonos megtorpanásokat,
kétségeket kifejező muzsikát
igen közel hozta
hallgatóságához, akár a
largetto nehéz mérvű
menetének sajátos
líraiságára
emlékezünk. A brahmsi intermezzo
köreit tágítja ki ebben a
szonátában. Deák Sándor
és Lászlóffy Réka
egyenlő társként szólaltatta
meg az igényes szonátákat, ezen
felül elsődlegesen a művekből
sugárzó romantikus muzsikát.
Tuduka Oszkár