Románt idegen nyelvként

Pásztor Gabriella oktatásügyi államtitkár szerint nagyon fontos, hogy a román nyelvet és irodalmat a kisebbségi gyerekeknek a lehető leghatékonyabb módszerrel oktassák, azért, hogy a nem román anyanyelvűek is elsajátíthassák a kommunikációs készségeket. Pasztor Gabriella szerint a román nyelv oktatása jelenleg nem a kommunikációra koncentrál.

“Nem jó az, ha például a magyar gyerekek tudják Slavici életrajzát, meg tudnak írni egy esszét Eminescu életművéről, de ha később román tannyelvű liceumba vagy egyetemi szakra kerülnek, kommunikációs gondjaik lesznek.” Az álamtitkár véleménye szerint a kisebbségi tanulóknak nincs gondjuk az idegen nyelvek elsajátításával, éppen azért mert a tankönyvek és az iskolai programok a kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Az államtitkár hozzátette, hogy már elkészült az a programtervezet, mely a kisebbségi gyerekek számára nem anyanyelvként oktatná a román nyelvet.