Románia új szemszögből

Románia új szemszögből

Szatmár megye – Május 15-én
került sor Willy Pragher fotóművész
„ Román vizuális terek 1924-1944
között” című
fotókiállításának
hivatalos megnyitójára.


A kiállítás
megnyitójára a Szatmár Megyei
Múzeum művészeti
részlegén került sor, ahol
köszöntő beszédek hangzottak el.
A román kulturális minisztérium
részéről jelen volt Carol
König, aki elmondta, hogy a
kiállítást hivatalosan 2007
juliusában nyitották meg a
németországi Tübingenben,
Románia Európai Unióhoz
való csatlakozása
alkalmából. A freiburgi Állami
Archivumban őrzött dokumentum jellegű
fotók Romániát mutatták be
a német közönségnek a
két világháború
közötti időszakban. Szatmár az
utolsó állomása annak a
vándorkiállításnak, melyet
a németországi Tübingenben nyitottak
meg, majd több németországi,
ausztriai, és romániai városba is
eljutott. A szatmári megnyitóra
meghívást kapott Josef Wolf, a
németországi Tübingenben
lévő, Dunai Svábok
Történelmi és Földrajzi
Regionális Intézetének
tudományos kutatója, aki az
ünnepélyes megnyitón bemutatta Willy
Pragher életét és
munkásságát. Elmondása
szerint Románia sokak számára
még egy kevéssé ismert
ország. Ezt a hiányt hivatott
pótolni ez a kiálltás, amely
Romániát, mint egy kulturális
és természeti szempontból
rendkívül színes és
váltoaztos, gazdag természeti és
emberi erőforrásokkal rendelkező
országot mutatja be.

A művész
életútja


Willy Pragher Berlinben nőtt fel. Nagyszülei
bukaresti gazdag kereskedők voltak. Az első
világháború útán
szüleivel évente látogatott
Romániába, és mint berlini
hivatásos fotóművész,
számos fotót készített a
két világháború
közötti időszakban. Beutazta a
Kárpátokon túli területeket,
a szász városokat, de főleg
Bukarestben fotózott. A második
világháború idején a
hatalom megbizottjaként
fotóriporterként dolgozott, de mindig
ragaszkodott a saját művészi
meglátásaihoz.


Josef Wolf végigvezette a szatmári
közönséget a tárlaton. A
kiállított 173 fotó bemutatja
azokat a nagy jelentőségű poltikai
és kulturális hatásokat, amelyek
Romániát érték a két
világháborút felölelő
korszakban. A fotók egy ellentmondásos
országot jelenítenek meg, ahol egyszerre
van jelen a tradició és
modernitás, a hagyományos paraszti
kultúra, és a fejlődő ipari
társadalom. A művész bemutatja az
egymás mellett élő
különböző etnikumokat, rég
eltünt hagyományos mesterségeket
mutat be, kifejező képeket ragad ki a
mindennapi életből, amely a
háború pusztításai
között is tovább kellett
folytatódjon.


A kiállításon Willy
fotóriporter 173,
szülőföldjén
készített fotója kerül
bemutatásra. A freiburgi Állami
Archivumban őrzött fotók jelentős
mértékben hozzájárulnak
Románia két
világháború közötti
történelmének
megismeréséhez. Szatmár az
utolsó állomása annak a
vándorkiállításnak, melyet
a németországi Tübingenben nyitottak
meg, majd több németországi,
ausztriai, és romániai városba is
eljutott. A kiállítást Josef Wolf,
a németországi Tübingenben
lévő, Dunai Svábok
Történelmi és Földrajzi
Regionális Intézetének
kutatója mutatja be.