RMDSZ: Priorítás az anyanyelvhasználat

RMDSZ: Priorítás az anyanyelvhasználat
Nagyvárad- Szerdán sajtótájékoztatót tartott Biró Rozália alpolgármester, városi RMDSZ-elnök és Szabó József önkormányzati képviselő, melynek témái a helyi adók és az anyanyelvhasználat voltak.

 

 

Biró Rozália alpolgármesternő arra hívta fel a figyelmet: a legutóbbi tanácsülésen elfogadták a jövő évi helyi adók és illetékekre vonatkozó előterjesztést, melyben az RMDSZ főbb priorításai és kezdeményezései is szerepeltek, így ezek gyakorlatba lesznek ültetve. Például 2012. január 1-től ismét csökken a jogi személyek felértékelt épületeinek ingatlanadója, mely 2008 óta évi 0,1 százalékkal apad, így jövőre 1 százalékos lesz. Mindez 7931 jogi személyt érint, 1950-en pedig az utóbbi években nem értékeltették újra az ingatlanjaikat. Ugyanakkor a 2010-es szinten marad a magánszemélyek által befizetett helyi adók és illetékek szintje is, és a járműilleték sem változik, vagyis figyelmen kívül hagyták az inflációt. (Váradon 59.400 fizikai személy és 27.000 jogi személy rendelkezik gépjárművel). A beltelekadó sem módosul (az A övezetben 7408 lej/ha, a B-ben 5600 lej/ha, a C-ben 3832 lej/ha, a D-ben 1821 lej/ha). Csökken viszont a szállodailleték, mely a 2008-as 2,5 százalékos szintről jövőre 1 százalékra esik vissza. A fentiek alapján az alpolgármesternő megitélésében elmondható, hogy a polgárok létszükségletére vonatkozó helyi adók nem nőnek.

Az elöljáró sikerként könyvelte el, hogy az egyik indítványuk végül országos szinten valósul meg, a 2011/259. számú belügyminiszteri rendelet révén, mely a Hivatalos Közlönyben is megjelent. Ez az jelenti, hogy azok a fizikai vagy jogi személyek, akik/amelyek 2011. augusztus 31-én tartoztak bármilyen helyi adóval és illetékkel a következő kedvezményekben részesülnek. Ha 2011. december 31-ig befizetik az adót vagy illetéket és a késedelmi kamat 50 százalékát, akkor utóbbi másik felét eltörli a hatóság, amennyiben pedig 2012. június 30-ig fizetik be az adójukat és az ennek megfelelő késedelmi kamatot, akkor a késedelmi kamat 25 százalékát törli el az önkormányzat. Ennek érdekében kérvényt kell benyújtani az önkormányzatnak, melyben az érintett jelzi, hogy kéri a késedelmi kamat eltörlését és vállalja, hogy december 31-ig eleget tesz adókötelezettségének. (A kérvény magyarul is kitölthető). A polgármesteri hivatal öt napon belül köteles kiállítani egy kimutatást az adó, a késedelmi kamat és a büntetés értékéről, kivéve a banki zárolásokat. Biró Rozália szerint ugyanakkor azt is lehet választani, hogy az érintettek egyszerűen bemennek a városházára és befizetik az elmaradt adóikat vagy illetékeiket, melyről igazolást kapnak. A kedvezmény nem vonatkozik a nem fiskális jövedelmekre (bérleti és koncessziós díjak stb.) és körülbelül 32 ezer fizikai személyt és 800 jogi személy érint.

 

Magyar feliratok

 

Szabó József önkormányzati képviselő arról számolt be: mivel az RMDSZ arra törekszik, hogy kétnyelvű feliratok legyenek az egészségügyi intézményekben is, az elmúlt napokban felmérést készített arról, hogy a gyakorlatban ez hogyan valósul, és ahol próblémák adódnak, az RMDSZ megpróbál pozitív irányba hatni. A Városi Kórházban azt tapasztalta, hogy a főbejáratnál és a gyermekosztály bejáratánál kétnyelvű a felirat, a járóbeteg-ellátónál és a belgyógyászaton levő kistáblákon is, viszont a tájékoztató szövegek és a mentőautók feliratai egynyelvűek. A TBC-kórházban az épületen belüli kistáblák rendben vannak és ígéretet kapott, hogy a tájékoztató táblák is kétnyelvűek lesznek. A Megyei Kórházban a feliratok román nyelvűek, és a nejlonfóliás papír feliratok nem felelnek meg az uniós előírásoknak, de megigérték, hogy kicserélik ezeket. A szülészeten az anyakönyvezésnél magyar felirat is olvasható, máshol viszont román nyelvűek a hirdetmények.

Biró Rozália arra hívta fel a figyelmet: szintén gond, hogy az egészségügyi személyzet többsége nem beszél magyarul. A Városi Kórházban 13,6 százalék, a Megyei Kórházban pedig 8,17 százalék a magyar nemzetiségű alkalmazottak aránya, ezért az RMDSZ el szeretné érni azt, hogy a betegfogadó pultnál látható helyen ki legyen téve telefonszámmal együtt, hogy az illető műszakban szolgálatos egészségügyi dolgozók közül ki tud magyarul. Hozzátette: jó lenne az alkalmazottak mentalitásán, illetve hozzáállásán is változtatni, akik ezzel kapcsolatos gondokat észlelnek, jelezzék neki vagy Szabó Józsefnek.

 

Magyarul beszélnek

 

Biró Rozália elmondta: felmérést készítettek arról, hogy a városházán, illetve az önkormányzatnak alárendelt közintézményekben hányan beszélnek magyarul. A polgármesteri hivatalban az ügyfélfogadó osztályon egyvalaki állandóan plusz 1 személy, aki időnként ott van, az urbanisztikai részlegen 2, az ingatlankezelőségen 6, az ASCO-nál 9, a metropolisz övezeti osztályon 2, a közösségi rendőrségen 3, a Helyi Közszállítási Vállalatnál 2, a hőszolgáltatónál 5, a Vízműnél 2, a Közterület-fenntartó Zrt-nél pedig 2 személy tud magyarul azokban az irodákban, ahol közvetlen kapcsolat van az állampolgárokkal.

 

Ciucur Losonczi Antonius