RMDSZ-es ötletek is bekerültek a büdzsébe

RMDSZ-es ötletek is bekerültek a büdzsébe
Pénteken a székházban sajtótájékoztatót tartott Huszár István, az RMDSZ nagyváradi elnöke és frakcióvezetője. Ismertette, melyek azok a javaslataik, amik bekerültek a március 30-án az önkormányzati képviselő-testület által elfogadott helyi költségvetésbe.

Legutóbbi sajtótájékoztatóján Huszár István azt mondta: az RMDSZ-frakció megszavazta a költségvetést, mivel az általuk javasolt 30 pont jó része valamilyen formában beépült az idei költségvetésbe, vagy az urbanisztikai fejlődés integrált stratégiájába, illetve a fenntartható városi mobilitási tervbe. Meg lett szavazva az a javaslatuk, miszerint tisztítsák és fertőtlenítsék az aluljárókat, és egy átfogó felújításnál olyan rámpákat létesítsenek, melyeken fel lehet húzni biciklit, baba- és bevásárlókocsit. Nem lett viszont elfogadva, hogy a TBC-kórház mögött, a Beldiceanu utcában kiépüljön egy körülbelül 150 méter hosszú útszakasz gépjárművek számára, és az se, hogy a belvárosban segesvári és meggyesi minta alapján ki legyenek téve korhű táblákon a történelmi utcanevek. Azt viszont el sikerült érni, hogy a közterek típusneve fel legyen tüntetve ezután magyarul is, mely táblák kihelyezését a frakcióvezető „izgatottan várja”. Megszavazták azt is, hogy hatástanulmányok készüljenek a Borsi úti és a szántói iszapülepítők környezetre gyakorolt hatásáról, ezen meddő területeket az RMDSZ megújuló energiaforrások felhasználására hasznosítaná (napelemes villanyfejlesztés). Átment a Guttenberg utcai éjjeli menedékhely korszerűsítése, illetve hat új konténernek a kihelyezése a létesítmény udvarán. A költségvetésbe ugyan nem foglalták bele, hogy tanmedencéje legyen a Bihorul-sportiskolának, a stratégiába viszont igen. Szintén nem került a büdzsébe, hogy elrugaszkodásra alkalmas trambulin épüljön az élményparkban.

Az RMDSZ kezdeményezésének eredménye, hogy a város kidolgoz egy olyan projektet, miszerint partnerségi szerződést köt egy internetes szolgáltatóval arra vonatkozóan, hogy az ingyenes wifielérhetőséget kiterjesszék még több parkra, szabadidős pihenőhelyre. A Szacsvay-iskola központi épületének renoválására ugyan nem jut pénz, viszont a belső udvar leaszfaltozására igen, és úgy tűnik, az idén befejezik a Szent László-óvoda udvarán játszóeszközöknek a telepítését. Szintén tanüggyel kapcsolatos hír, hogy nem lett pénz a Szacsvay-iskola biharpüspöki épülete melletti pálya füvesítésére, de el lett különítve keret egy olyan mesterterv elkészítésére, mely az egyetemisták által rendezett események önkormányzat általi teljes vagy részfinanszírozását illeti.

Egyéb források

Noha az RMDSZ 9 millió lejt javasolt a Sas-palotában levő egykori Szabadság-mozi rendbetételére, végül 4,7 millió lej lett erre a célra előirányozva, ami azért így is jó. Sajnálatos azonban, hogy a hegyaljai kultúrotthon restaurálására nem lett pénz félretéve. Ezen városrész útjainak bővítése viszont bekerült a stratégiai tervbe, a víz- és csatornahálózat modernizálása pedig a Vízművek költségvetésébe. Van keret a Füstös-híd környéki utcák korszerűsítésére, illetve a nagyállomás mögötti utcák, valamint püspöki utcáknak a modernizálásra is jut összeg. Az RMDSZ-frakció nem szavazta meg a gyorsforgalmi út második szakaszának munkálatait, mert nem ért egyet ennek megvalósítási módjával (ezzel együtt ez a napirendi pont el lett fogadva).

A civil szervezetek számára 300 ezer lej lett elkülönítve, az egyházak pedig 107 ezer lejt kapnak, melyből a történelmi magyar egyházak közül a református 59.410 lejre, az evangélikus 721 lejre, az unitárius 555 lejre számíthat. A jövő sportbajnokai közt 170 ezer lej lesz szétosztva, és továbbra is támogatja a Polgármesteri Hivatal a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő diákokat, köztük a robotolimpián jól szereplő adysokat is. A VSK-n kívüli sportklubok nem kapnak pénzt, a 0. és V. osztályos gyerekek egészségügyi szűrőprogramja se, viszont a Szacsvay-szobor melletti kis tér felújítására 30 ezer lejt fordítanak.

Elutasító választ kapott az RMDSZ-nek Szent László-, Kabos Endre- és Rimanóczy-szobor állítására vonatkozó ötlete, mint ahogy a jelenlegi városvezetés azt se támogatja, hogy emlékhely létesüljön Várad-Szőllősön és Várad-Velencén, illetve fel legyen újítva a Rhédey-kápolna. A Nagyvárad és Környéke Turizmusát Népszerűsítő Egyesület (APTOR) viszont több magyar vonatkozású rendezvényt is szervez 2017-ben, ezek egy részére konkrét pénzösszegeket különítettek el.

Az RMDSZ-frakció nem szavazta meg a Termoficare Rt. általi adósságátvételt az Electrocentrale nevében a Termoelectricától, és a Kálvári-domb rendbetételét se. Azt pedig a PNL utasította el, mert nem tekinti prioritásnak, hogy a törvénynek megfelelő szabályzata legyen a díszpolgár választásnak. Bizonyítandó, hogy nem a haladás kéziféke, az RMDSZ megszavazott olyan előterjesztéseket, mint például tömbházak hőszigetelése, kórházfejlesztések, vagy egy új átkelő építése a csillagos híd helyén.

Ciucur Losonczi Antonius