RMDSZ-árnyékjelentés a kisebbségi jogokról

RMDSZ-árnyékjelentés a kisebbségi jogokról
Csütörtökön a Sas-palotabeli székházban sajtótájékoztatót tartott Biró Rozália szenátor. Két téma volt: az RMDSZ által készített kisebbségi árnyékjelentés és a nők szerepe a társadalomban.


Csütörtöki sajtótájékoztatója első felében Biró Rozália szenátor arról beszélt: az RMDSZ egy 71 oldalas árnyékjelentést készített a Nemzeti kisebbségek védelme keretegyezményének dokumentumához. Mint ismert, Románia 1995-ben ratifikálta a 33. számú törvénnyel ezt a megállapodást, melynek értelmében négyévente kell jelentést készítsen arról, hogy miként monitorizálja a jogok gyakorlatba ültetését. Tulajdonképpen két évet késett az újabb raport elkészítésével, mellyel emellett több gond is van: például úgy állították össze, hogy nem konzultáltak a kisebbségekkel, a késés miatt nem beszélhetünk egy valós beszámolóról (a mai kép korántsem tükrözi a 2014-es állapotokat), és azt a valótlanságot sugallja, hogy nálunk példásan tiszteletben tartják a kisebbségi jogokat, melyre a román politikusok előszeretettel hivatkoznak.

Az RMDSZ a honlapján közzétett árnyékjelentésében ezért egyebek mellett arra hívja fel a figyelmet: nem volt párbeszéd; bár a tizenegy éve módosult alkotmány leszögezi, hogy szükség van egy státustörvényre, ebben sincs előrelépés (az RMDSZ-tervezet 2005 óta ott porosodik a parlament valamelyik fiókjában); az elemzett periódusban bizonyítottan számtalan visszaélés történt (ismételt jogkorlátozások a Székelyföldön, etnikai alapú diszkriminációk, az anyanyelv használatának szándékos akadályoztatása a közigazgatásban és az egészségügyben); huszonhat év elteltével sem biztosított a román nyelv oktatása úgy, hogy az a nemzeti kisebbségek által tökéletesen elsajátítható legyen; rendellenességek tapasztalhatóak az ingatlanok visszaszolgáltatása terén is; a gyűlöletbeszéd és a diszkriminatív megjegyzések véleményezésének elmaradása; egyre gyakoribbak a diszkriminatív jellegű törvénymódosítások, illetve tervezetek; érezhető, ahogy a szabad gyülekezeti jogot, valamint a politikai álláspontok szabad kifejezését korlátozzák; államilag alulfinanszírozott a magyar nyelvű média támogatása; nincsenek alkalmazva az anyanyelven történő oktatásra vonatkozó törvényi előírások; a régiós felosztás ellentmond uniós szabályoknak.

Javaslatok

A felsoroltak tükrében az RMDSZ ezért azt javasolja: legyen állandó dialógus; fogadják el, majd tartsák tiszteletben a kisebbségek jogállására vonatkozó törvényt; küszöböljék ki a meglévő jogszabályok ellenmondásait, és nevesítsék azon intézményeket, melyek ezen normák tiszteletben tartásával kell foglalkozzanak; az állam biztosítson anyagi és humán erőforrásokat a vonatkozó törvények alkalmazásához; készüljön egy adatbázis, melyben fel vannak sorolva azok a közigazgatási egységek, ahol tiszteletben tartják az anyanyelv használatra vonatkozó törvényeket, illetve katalógust állítsanak össze egységes magyar formanyomtatványokkal; évente elemezzék ki, hogy a jogok mennyire vannak betartva; a Közalkalmazottak Országos Intézményében külön részleg foglalkozzon ezzel.

Az árnyékjelentést tíz napja továbbították az Európai Tanács főtitkárságának annak reményében, hogy a megfelelő következtetés levonása után szembesíti majd Romániát azzal, hogy a hivatalos raport nem fedi a valóságot. Kötelezni azonban nem tudja semmire, csupán feladatokat fogalmazhat meg, úgynevezett hangsúlyos ajánlások formájában.

Nők helyzete

A szenátorasszony arról is beszámolt, hogy az Európai Néppárt Nőszervezetének alelnökeként április 8-9-én két rendezvényen vett részt Prágában. A kollokvium témája a nők számarányára vonatkozott a vezetőtestületekben, melynek terén egy-két esetet kivéve alulteljesít Románia, a másnapi konferencián pedig A nőkben rejlő integráló képesség címmel tartott előadást arról, hogy szerinte a hölgyek hogyan segíthetik elő a migráns-probléma megoldását. „Egy olyan társadalomban, ahol túl nagy távolság van a politikai pártok és a közösségek közt, sokkal több női képviselőre van szükség emberközpontúbb gondolkodásmódjuk miatt”- hangoztatta Biró Rozália.

Ciucur Losonczi Antonius