Ritli László egészségügyi miniszter vagyonnyilatkozattal kapcsolatos álláspontja

„A 2010/176. sz. törvény előírásainak megfelelően 2012. február 21-én leadtam a vagyonnyilatkozatomat, amely tartalmazza a 2011-es évi bevételeimet. Szeretném leszögezni, hogy sem egészségügyi miniszteri minőségemben, sem pedig azelőtt nem folytattam olyan tevékenységet, amely összeférhetetlen lett volna a betöltött funkciókkal.

 

 

 

2010. júliusa és 2011. februárja között ideiglenesen töltöttem be a nagyváradi „Dr. Gavril Curteanu” Municípiumi Kórház orvosigazgatói posztját, ezt követően pedig ugyanitt véglegesítették kinevezésem és orvosigazgatóként dolgoztam 2011. augusztus 17-ikéig, amikoris átvettem az egészségügyi szaktárca vezetését. A sajtóban megjelent feltételezésekkel ellentétben ebben az időszakban nem én voltam a szóban forgó kórház menedzsere.

 

 

 

Egyetemi tanári és gyerekorvos-főorvosi minőségemben aláírtam egy tudományos kutatásra vonatkozó szerződést (9R/26.01.2011), amely a Bihar megyében előforduló idiopathikus juvenilis arthritis esetek gyakoriságával foglalkozik. A tanulmányban felhasznált adatok az általam 2009 és 2010 júniusa közötti periódusban gyerekorvosként regisztrált eseteken alapszanak.

 

A kutatás a fiatal korban előforduló reumatikus megbetegedések arányának felmérését és rendszerezését célozta és 2011. március 23-i dátummal keltezett utalvánnyal került kifizetésre (Ordin de Plată nr. 1254/23.03.2011).

 

 

 

A szóban forgó kutatás keretében végzett tevékenység semmilyen formában sem ellenkezik a 2006/95-ös egészségügyi törvény előírásaival (183-as cikkely, 9. bekezdés, valamint 180-as cikkely 1. és 2. bekezdés), amelyek mindazokat a tevékenységeket tartalmazzák, amelyek összeférhetetlenség tárgyát képezik azon személyek esetében, akik igazgatótanácsi tagok, ugyanakkor pedig anyagi érdekek fűzik valamely kereskedelmi társasághoz. Leszögezem, hogy semmilyen formában nem vagyok érdekelt a kereskedelmi társaságban, amellyel a kutatási szerződést aláírtam, sem részvényes nem vagyok, sem egyéb anyagi érdekek nem fűznek az illető céghez.

 

 

 

Továbbá, a szerződés, amelyet aláírtam, világosan kimondja, hogy az általam végzett kutatómunka „nem hivatott valamely, a Romastru cég által forgalmazott termék preferenciális használatát elősegíteni”.

 

 

 

Ugyanakkor fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy abban az időszakban, amikor orvosigazgatóként dolgoztam, nem vettem részt semmilyen versenytárgyalás szervezésében vagy lebonyolításában a nagyváradi „Dr. Gavril Curteanu” Kórházban.

 

 

 

Jelen állásfoglalás azért szükséges, mert a központi sajtó az elmúlt napokban vagyonnyilatkozatom kapcsán valótlanságokat állított bizonyos félreértésekből kifolyólag, amelyeket reményeim szerint sikerül mihamarabb tisztázni.”

 

 

 

Dr. Ritli László

 

Egészségügyi Miniszter