Ritka metszeteket állítottak ki

Ritka metszeteket állítottak ki
Péntek délután a XXV. Festum Varadinum keretében német és osztrák reneszánsz és barokk metszetekből nyílt kiállítás a római katolikus püspöki palotában a püspök ötlete nyomán.


A június első feléig megtekinthető tárlat kétségkívül legértékesebb kiállítási tárgyai Albrecht Dürer (1471-1528) réz- és fametszetei. Családja egyébként Biharból származott el, egyik nagybátyja Váradon volt pap. A Körösvidéki Múzeum három eredeti Dürer-mű büszke megőrzője. Ezek A Szűzanya a kisdeddel, a Szent Joachim és Szent Anna találkozása, valamint A szent család három angyal társaságában. Még életében Dürer hírneve nagy hatást gyakorolt a kortársakra is, sokan nagy előszeretettel hamisították munkáit. A kiállítás ezért négy ilyen másolatot is a látogatók elé tár.
Szintén jelentősek I. G. Rugendas (1712-1772) osztrák rézmetsző alkotásai. A válogatás a munkáiból két váradi kötődésű érseket ábrázol: Forgách Ferenc és Pázmány Péter bíborost. Mint ismert, az első nagybátyja Váradon élt, jó hatást gyakorolva ennek vallási irányzatára, utóbbi pedig a város híres szülötte. A tárlat még tartalmaz Mária Terézia Habsburg-uralkodót megörökítő portrékat is. Ezek megformálói Jacob Matthias Schmutzera, a bécsi Képzőművészeti Akadémia első rézmetszőművész igazgatója, valamint David Mehrer. Utóbbi metszetei 19 és 53 évesen ábrázolják a királynőt.
Több évszázadon keresztül a fa- és rézmetszés két jelentős központja Augsburg és Bécs volt. Ebben a kontextusban fontos szerep jutott Martin Engelbrechtnek (1694-1756), kinek kiadója egészen a 19. századig működött. A kiállítás nyolc eredeti rézkarcát vonultatja fel.

Kultúrák találkozása

A pénteki nyitóünnepségen mielőtt hasznos lelki feltöltődést kívánt volna az érdeklődőknek, az ötletgazda Exc. Böcskei László megyés püspök úgy fogalmazott: a különböző kultúrák találkozásai értéket teremtenek, és lényeges, hogy ezen kincseket másokkal is megosszuk határtalanul. Aurel Chiriac múzeumigazgató azt mondta: az intézménynek több mint 300 hasonló alkotása van- de ezeket nem tudják állandóan közszemlére tenni mert speciális körülményeket igényelnek.
A megjelenteket köszöntötte még Huszár István RMDSZ-es alpolgármester, Lakatos Attila, a püspökség kulturális referense és Ana Martin kurátor, művészettörténész is, aki szakmai szempontból értékelte a látottakat.

Ciucur Losonczi Antonius