Részvétnyilvánítás

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megrendüléssel és fájdalommal értesült Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnökének haláláról. Wilfried Martens a Romániai Magyar Demokrata Szövetség egyik legfontosabb szövetségese, jogérvényesítő törekvéseink jó ismerője, az erdélyi magyarság elkötelezett támogatója volt.

Wilfried Martens nagyformátumú európai politikus volt, aki meghatározta a belga állam fejlődését, és részt vett az Európai Unió kialakításának minden fontosabb mozzanatában. Flamandajkú politikusként 1979 és 1992 között – mindössze nyolc hónapos megszakítással -tizenkét éven át volt Belgium miniszterelnöke. Az ő kormányzása alatt erősödött meg a belga föderális berendezkedés, amely fontos jogköröket adott át a flamand, vallon és brüsszeli régióknak. Martens 1936. április 19-én Sleidingenben született gazdálkodó család legidősebb gyermekeként. Jogot és filozófiát tanult a Leuveni Katolikus Egyetemen. Közéleti tevékenységét a flamand egyetemista szervezet elnökeként kezdte, a flamand nyelvhasználat elkötelezett védelmezőjeként. 1974-ben választották a belga Képviselőház tagjának, 1979-ben pedig első ízben alakít kormányt. 1991-ben hagyta el a belga politika színterét és élete hátralevő részét Európának szentelte.

1990 óta elnöke az Európai Néppártnak. Elnöksége alatt a kereszténydemokrata pártcsalád folyamatosan bővül, és az európai politikai színtér legnagyobb alakulata marad. Az Európai Néppárt tavalyi, bukaresti kongresszusán újraválasztották az EPP elnökévé. Néhány nappal ezelőtt romló egészségi állapota miatt ügyvivőként Joseph Daulra, az Európai Néppárt európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjére bízta az elnöki teendőket.

Wilfried Martens az Európai Néppárt elnökeként, a nemzeti kisebbségek iránt elkötelezett politikusként számos esetben kiállásáról, támogatásáról biztosította azokat. Elnöksége alatt került be a Néppárt alapprogramjába először kisebbségvédelmi fejezet, amely kisebbségvédelmi keretszabályozás megalkotását sürgeti az Európai Unióban. Az erdélyi magyar közösség iránti elkötelezettsége példaértékű marad mindannyiunk számára.

Az RMDSZ országos vezetősége nevében őszinte részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak, barátainak és tisztelőinek.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

2013. október 10.