Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megrendülten értesült Guttman Mihály zenetanár, karnagy, a Romániai Magyar Dalosszövetség létrehívója haláláról.

 

Guttman Mihály 1926-ban született Petrozsényben. Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, majd az aradi katolikus gimnáziumban érettségizett. Kolozsváron végezte el a konzervatóriumot és a Bolyai János Egyetem geológia–csillagászattan szakát. 1950–58 között az akkor alapított Zeneművészeti Középiskola igazgatója, nyugdíjazásáig kamarazenét tanított, kórust és zenekart vezetett, és 1959–75 között a kolozsvári filharmónia művészeti titkára. 1994-ben újraalapította a Romániai Magyar Dalosszövetséget, amelynek tiszteletbeli elnöke. Számos hazai és magyarországi kitüntetés birtokosa. 2008-ban hiánypótló kiadványt adott ki Romániai magyar zeneszerzők címmel.

Guttman Mihály hitt az erdélyi magyarság megmaradásában és életerejében, maga is aktív tagja volt a közéletnek, kulturális, társadalmi és politikai fórumok állandó résztvevője volt. Ugyanakkor szakmai tudásával, mély emberségével állandóan figyelemmel kísérte a kórusok életét, működését és repertoárját, folyamatos lelkesedésével biztatta, bátorította tevékenységüket.

Munkáját elismerték és értékelték, a közösség iránti szolgálata, az erdélyi zenei élet iránti elkötelezettsége példaértékű marad számunkra.

Búcsúzom a magam és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos vezetőségének nevében. A gyászoló család bánatában osztozunk.

Nyugodjék békében!

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke

2013. május 20.