Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás
Őszinte részvétünket fejezzük ki SZABÓ JULIANNÁNAK szeretett testvére elhunyta miatt érzett fájdalmában. A Várad-Velencei Tere-Fere tagjai.