Renoválják a Székesegyházat

Renoválják a Székesegyházat
Nagyvárad- A közeljövőben, lehetőleg még az idén a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség szeretné rendbe tenni a Székesegyház tornyait és homlokzatát- nyilatkozta honlapunknak Fodor József általános helynök.

Mons. Fodor József plébános arról tájékoztatta az Erdély Online-t: a közeljövőben, lehetőleg még az idén a Római Katolikus Püspökség rendbe szeretné tenni a Bazilika tornyait és homlokzatát, melynek érdekében gyűjtést is szerveznek a hívek körében, akiket arra kérnek, hogy adójuk két százalékát ajánlják fel ezen nemes cél támogatására. A szent hajlékra ráfér ugyanis a külső javítás, hiszen több mint húsz évvel ezelőtt, a nyolcvanas években renoválták, amikor még Matos Ferenc pápai prelátus, apátkanonok volt a plébános.

Mint ismert, a jelenlegi székesegyház építésének elkezdése Forgách Pál püspök nevéhez fűződik, aki a tervek elkészítésére Franz Anton Hillebrandt fiatal bécsi építészt kérte fel. A Székesegyház alapjainak kiásása 1751-ben kezdődött el, amikor G. B. Ricca vezetésével itáliai kőművesek érkeztek Váradra. A lendületes építést két esemény: Ricca halála 1756-ban, és Forgách Pál váci püspökké történt kinevezése gátolta. Végül 1762-ben Domenico Lucchini vállalta el az építkezés folytatását, Patachich Ádám főpásztorsága idején. Mária Terézia azonban 1776. március 8-án kalocsai érsekké nevezte ki Patachich püspököt, és ezzel a munkálatok ismét megszakadtak. Végül 1779. december 8-án Korniss Ferenc nagyprépost áldotta meg a templomot, de az ünnepélyes felavatásra csak 1780. június 25-én került sor. Kollonitz László erdélyi püspök szentelte fel, akit ugyanezen a napon Mária Terézia váradi püspöknek nevezett ki.

Ciucur Losonczi Antonius