Rendhagyó történelemóra könyvbemutatóval

Rendhagyó történelemóra könyvbemutatóval
Bihar megye – „Ez nem egy mindennapos kötet, a rangos költemények mellett próza és fényképek. Mindezek egy délután történései, elhangzó szavai köré épülnek.” Rendhagyó könyvbemutató zajlott a napokban Érmihályfalván.

Lövei Sándor  püspökladányi költő, és Tóth László  fotóművész „A délután emlékei” című, „Képek, versek, találkozások” alcímű kötetének bemutatójára került sor a napokban az érmihályfalvi Padlás Galériában (az ajánlóból idéztünk fennebb). A kiadványban Horthy Miklós néhai kormányzó idősebb fia, Horthy István özvegyének, gróf Edelsheim–Gyulai Ilonának  visszaemlékezései olvashatóak, kiegészítve ezek ihlette versekkel, fotókkal. A kommunizmus áldozatainak emléknapja előestéjén a maroknyi felnőtt mellett egy osztálynyi diák alkotta közönséget Varga Róbert  helyi történelemtanár köszöntötte, majd a Bartók Béla citerazenekar műsora után Emődy Dániel, a debreceni Pro Patria Alapítvány elnöke tartott a könyvbemutató kapcsán rendhagyó történelemórát.

Elfogadás és türelem

Miért kell Horthy Miklóssal és korával manapság foglalkozni? – tette fel a kérdést, majd meg is válaszolta: mert sokáig elferdítve tálalták  azokat, a politikai érdekeknek megfelelően. Az előadó ezek után részletesen mesélt a néhai kormányzó gyerek-, majd ifjúkoráról, politikai pályafutásáról, szerepéről az ország történelmében, a második világháborúban. Horthy a háború után Portugáliában élt, 1957–ben hunyt el Estorilban. Halálához nagyban hozzájárult az ’56–os forradalom leverése, ami után végleg le kellett számoljon hazatérési álmaival, s ez mélyen lesúlytotta. Történelmi szerepéről sokat elmond, hogy a második világháború utáni nürnbergi perben nem a háborus bűnösök közé idézték, csupán tanúként hallgatták ki, hangzott el. Hamvait az 1993–ban tartott újratemetésen helyezték el a családi sírboltba, Kenderesen, ahová menye, gróf Edelsheim–Gyulai Ilona máig visszajár. Ennek során került sor a visszaemlékezések lejegyzésére, melyek egyikében így fogalmaz a grófnő: „Elfogadás és türelem  – ez a legfontosabb. (…) Már a tegnapi történelem is tanulság.”

Emlékörző vitézek

Nemzeti tragédiának nevezte Emődy Dániel, hogy a néhai kormányzó unokája iszlám hitre  tért. (Az 1941–ben született ifj.Horthy István 1965–ben, Oxfordban vette fel az iszlám vallást, ma Indonéziában él Sharif Horthy néven – szerz.megj.) Az előadó ugyanakkor megköszönte a Magyar Vitézi Rend  jelenvolt tagjainak, hogy a kormányzó alapította szervezet által őrzik Horthy Miklós emlékét. Az eseményen szavalatokkal közreműködött Erdei József, a debreceni Wass Albert Kör elnöke, irodalomtörténész, aki igen szuggesztívan adta elő például Márai Sándor Mennyből az angyal, illetve Petőfi Sándor Élet vagy halál című költeményét. Emődy Dániel megragadva az alkalmat, a helyi citerazenekart meghívta április 8.–ra Debrecenbe, az idei Simonyi Napok nyitórendezvényére. A bemutatott, 3 ezer forintba kerülő könyv megvásárolható Varga Róbert tanárnál, érdeklődni a 0766-306530-as telefonszámon lehet.