Rendhagyó program a lelki napon

Rendhagyó program a lelki napon
Hétfőn délelőtt szentmisére gyűltek össze a nagyváradi Szent László Római Katolikus Középiskola diákjai, később nagyváradi plébániákat, szerzetes közösségeket látogattak meg, elmélkedéseken vettek részt.

A lelki nap kora reggel, adventi gyertyagyújtással kezdődött, az iskola sporttermében. Szabó Ervin spirituális atya látta el lelki útravalóval a diákokat, boldog ünnepeket kívánva nekik. Ezt követően az V – X osztályosok a IX.B osztály tanulói által előadott, Szent Ferenc karácsonya című misztériumjátékot tekintették meg, míg a XI. osztályosok a spirituális atya vezetésével hangolódtak rá a lelki napra, a XII. osztályosok pedig az Utazás egy szerzetessel című, Böjte Csabáról szóló filmet tekintették meg.

Az igazi öröm

Fél tíztől az V-XII osztályosok szentmisén vettek részt, a nagyváradi Székesegyházban. Vakon Zsolt püspöki titkár mutatta be a szentmisét. Arról szólt, hogy Advent harmadik vasárnapja az öröm vasárnapja, de az igazi öröm a Jóistentől van, ezért kérjük meg, hogy űzze el a rossz gondolatokat, a sértődöttségeket, fájdalmakat, mi pedig bánjuk meg bűneinket.

Ebben az időszakban az Úr úgy keres bennünket, mint egy szülő, szeretne hozzánk szólni, ezért szánjunk rá egy kis időt, hangzott el. Amint a Székesegyház falán lévő festményen is látható, az ember Isten vonásait viseli, s a Jóisten szeretné látni, hogy az ember őrzi ezeket a vonásokat. Egyúttal ilyenkor fontos kedvesebbnek lenni a másikhoz, „kiszeretni a másikból a jót”, hiszen rossz szavaktól még senki nem vált jobbá, mondta a főtisztelendő. Legyünk hálásak a Jóistennek mindazért, amit kaptunk tőle, mint ahogy ő maga is hálás azért, hogy ennyien vesznek részt a lelki napon, tette hozzá.

A mise szentáldozással folytatódott, majd Szabó Ervin spirituális atya szólt a diákokhoz, kiemelve a hivatástudat fontosságát, amely Szűz Máriában is teljes volt.

Lelki gyakorlat

A későbbiekben a diákok csoportokra oszlottak, s különböző váradi rendházakat, templomokat látogattak meg. Amint Zalder Éva igazgatótól megtudtuk, az elgondolás az volt, hogy míg eddig ünnepi alkalmakkor rendszerint az atyák látogattak el az iskolába, ezúttal menjenek el a diákok a plébániákra, szerzetesi közösségekbe, hogy megismerkedjenek Nagyvárad hitéletével, s a különböző helyszíneken lelkigyakorlatokon vegyenek részt, hiszen legnagyobb részüknek egyébként kevés lehetőségük van erre. Az ötödikesek a Mallersdorfi Ferences Nővérek Rendházába, a hatodikosok a Vinczés Nővérek Rendházába látogattak el, a VII. És VIII. osztályosok a premontrei és az orsolyita templommal ismerkedhettek meg, néhányan közülük pedig a Szent László Speciális Óvodába mentek; a IX. és X. osztályosok a Püspöki Palota kápolnájáról és kriptájáról tudhattak meg többet a helyszínen, míg a XI. osztályosok a Barátok templomába, a XII. osztályosok pedig a Szent László plébániára voltak hivatalosak.

Az adventi rendezvények keretében kedden Böcskei László megyés püspök fogadást tart a Szent László iskola összes alkalmazottja számára, szerdán pedig az elemi osztályok számára szerveznek lelki napot a tanintézetben.

Neumann Andrea