Remete Szent Pál ünnepe

Fejes Rudolf Anelm apát szentmisét mutatott be Remete Szent Pál ünnepén
Fejes Rudolf Anelm apát szentmisét mutatott be Remete Szent Pál ünnepén
A premontrei préposti széktemplomban hétfő este különleges ünnepi szentmisét tartottak, a templomot építő pálos remeterendre emlékezve.

Január 15-e a katolikus egyházban az első remete, Remete (Thébai) Szent Pál ünnepe, aki 15 éves fiatalként elvonult a pusztába, így elindult a szerzetesi úton. Ebből kifolyólag valamennyi szerzetes rend fontos alakja, az egyetlen magyar alapítású rend, a pálos rend védőszentként tiszteli. A nagyváradi, ma csak premontreiként ismert templomot ők építették, a kalapos királyként is nevezett II. József 1782-ben több másik renddel együtt megszüntette a rend működését, majd 1802-ben a visszaállított premontrei rend kapta meg az impozáns épületet. A templom épületét a pálosok megszüntetése után katonasági raktárként is használták, de az ifjúsági konviktus gyermekei is birtokba vették, akik a padokon látható nyomokat is hagytak – mondta el Fejes Rudolf Anzelm apát. A padok azonban leginkább azért különlegesek, mert rajtuk a faragványok által Remete Szent Pál és Szent Antal találkozását örökítették meg.

Közös értékek

A 2018-as év Mátyás-évként való meghirdetése apropóján az apát kiemelte, hogy a templomot építő pálos szerzetesrend az igazságos király egyik kedvenc szerzetesrendje volt, nemcsak a címerükben szereplő közös holló-szimbólum okán, hanem több fontos esemény miatt is. 1475-ben a Moldvát lerohanó Ali bég, aki Erdélyre is komoly fenyegetést jelentett, Remete Szent Pál napján hal meg, amit a király a remete csodájának tart, de a szerzetesrendnek szerepe volt az ugyanabban az évben létrejött Beatrix királynéval való frigy megvalósulásában is. A pálosok befolyással lehettek a király eszmerendszerére is, Mátyás király igazságossága, erkölcsös cselekedetei vallásos jellegűek – fogalmazott az apát.

A pálosok és a premontreiek ugyanakkor nem állnak egymástól távol, ugyanis mindkét szerzetesrend ugyanazt az életszabályt követi, Szent Ágoston reguláját, a közös értékek, mint például a haladást lehetővé tevő nyitottság, rokonokká teszik őket.

János Piroska