Reménységet munkál az ige

Reménységet munkál az ige
Nagyvárad – Az idén is megszervezte a hagyományos adventi ünnepséget az Anna Nőszövetség, a Tibor Ernő galériában. Az áhítatot előadások, szavalatok, énekek követték és mindenki kapott ajándékot.

Kelemen Mária, az Anna Nőszövetség elnöke köszöntötte szombaton az egybegyűlteket, majd Herdean Gyöngyi tiszteletes tartott áhítatot. Az Úristen az idők teljességében elküldte az Ő egyszülött Fiát, aki lehetővé tette, hogy Atyánknak szólítsuk a Mindenhatót, s így testvérekké váljunk, mondta a lelkész, aki az idén 23 alkalommal szolgál adventkor és mint vallja, mint mindig, most is mélységesen megérinti, hogy mindannyian mennyire mások, jobbak akarunk lenni ilyenkor.

Készülődünk

Megszületésünktől fogva készülődünk valamire, s bár életútjaink különböznek, a remény, mely a várakozásunkat kíséri, teljesebbé teszi az életünket. Az advent a lelki készülődés ideje, amikor az igén keresztül, az ige megszólító kegyelmének megtapasztalásán keresztül találkozhatunk a Mindenhatóval. Krisztus után 2014 évvel egyetlen szóval összegezhetjük advent üzenetét, és ez a reménység. Jaj annak, akinek nincs reménysége – de a valódi reménységet nem az emberi elképzelések, álmodozások nyújtják, aki a valódi reménységet munkálja bennünk, az az örökkévaló Isten. Nem emberi erő, hanem Isten ígérete munkálja a reményt, azt üzenve: tekints az Ég felé, hiszen onnan jön a reménységünk forrása. Az ígéret pedig az, hogy Isten nem hagy bennünket árválkodni, nem hagy bennünket a halál árnyékában, fiú adatott nekünk, akinek csodálatos nevei vannak. A hit életté válik bennünk, s amíg egymás mellé le tudunk ülni, amíg Isten igéjét a szívükben hordozzuk, az életet egy kissé szebbé tehetjük. Soha nem vagyunk egyedül, a Mindenható bennünk van, ezért várakozhatunk, mert Istennek akarata van és Ő az akaratát teljesíti. Meg vagyunk váltva Jézus Krisztus által, s le tudunk ülni egymás mellé a szerett csodaerejével.

Ünnepi hangulat

Az áhitat imával és áldással folytatódott, majd szavalatok következtek: Széll Katalin, a szövetség alelnöke, valamint Hajbók Klára az adventi hangulathoz illő verseket adott elő, majd Széll Katalin tartott előadást az adventi koszorúról, később Miklós püspökről és s Mikuláshoz kapcsolódó szokásokról. Később, a szövetség újonnan vásárolt vetítőjéről Trifán László és Tóth Ágnes Karácsony című dala csendült fel, majd Pipó Irén nyugdíjas zenetanárnő vezetésével a jelenlévők karácsonyi dalokat énekeltek. Mindenki kapott egy-egy szimbolikus ajándékot a szövetség jóvoltából, majd mindannyian szeretetvendégségen vehettek részt.

Neumann Andrea