„Reméljük, még az idén rendeződik a PKE akkreditációja”

„Reméljük, még az idén rendeződik a PKE akkreditációja”
Nagyvárad – Dr. János-Szatmári Szabolcs, a Partiumi Keresztény Egyetem kancellárja nyilatkozott a felsőfokú tanintézet akkreditációs folyamatáról, illetve az államvizsga nyelvével kapcsolatos problémákról.

– Hol tart jelenleg a Partiumi Keresztény Egyetem akkreditációjának az ügye?

– Mint ismert, a Partiumi Keresztény Egyetem három szakának (vallástanár, szociális munka, valamint német nyelv és irodalom) az akkreditálása lehetővé tette a felsőfokú tanintézet akkreditációs folyamatának az elindítását. A PKE akkreditációjáról szóló törvénytervezetet Románia szenátusa megszavazta, ez egy publikus szöveg, az internetről bárki letöltheti. A törvénytervezet szenátus által elfogadott verziója jelenleg a képviselőház tanügyi bizottságának az asztalán van. Ennek a testületnek a küldöttsége járt a közelmúltban nálunk, hogy felmérje az egyetem helyzetét, és jelentést készítsen róla. Az akkreditációs folyamat utolsó lépéseként a képviselőháznak is meg kell szavaznia az erre vonatkozó törvénytervezet, reméljük, hogy ez még ebben az évben megtörténik.

Előnyükre vált

– A PKE-re járó néhány olvasónk arra kiváncsi, hogy igaz-e az, hogy román nyelven kell majd államvizsgániuk, s ha igen, mikor fogják őket erről értesíteni?

– Amíg egy egyetem nincsen akkreditálva, addig nem szervezhet államvizsgát, így értelemszerűen eddig a PKE esetében is temesvári, kolozsvári és nagyváradi, akkreditációval rendelkező egyetemek által delegált bizottságok előtt zajlottak az államvizsgák. A szociológiai szak és a közgazdasági tanszék esetében történt meg az, hogy a küldő intézmények nem delegáltak magyar nyelvű bizottságokat, s így az ezekre a szakokra járó hallgatóinknak román nyelven kellett államvizsgázniuk. Megjegyezném, hogy a PKE vezetősége még a tanév folyamán értesítette az érintett diákokat a változásról. Igyekezett menet közben alkalmazkodni az új helyzethez, az oktatóink pedig bármikor a végzős egyetemisták rendelkezésére álltak, amikor a szakdolgozatok román nyelvű verziójának az elkészítésében nyújtott segítségről volt szó. Egyébként a román nyelven lezajlott szociológia államvizsgánál 100 százalékos volt a promovabilitás, a menedzsment szakos diákoknak pedig 95 százaléka vette sikerrel az akadályt. Végül is elmondható, hogy nem járt tragikus eredményekkel a román nyelvű államvizsgázás, sőt lehet, hogy még előnyére is vált az érintetteknek, hiszen így könnyebben tudnak elhelyezkedni a romániai munkaerőpiacon. Megnyugtatás végett közlöm, hogyha netalán nem akkreditálnák a PKE-t, és az idén is felmerülne egyes szakok esetében a román nyelven történő államvizsgázás problémája, akkor az érintetteket még időben értesíteni fogjuk erről.