„Remélem, marad a jó kapcsolat az egyház és a hívek között”

Kuglis Gábor tisztelendő Szilágysomlyóról került Székelyhídra
Kuglis Gábor tisztelendő Szilágysomlyóról került Székelyhídra
A közeli Margittán született Székelyhíd új római katolikus plébánosa, aki szeptember 1-től vette át az egyházközség vezetését.

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyében személyi változások, áthelyezések történtek szeptember 1-től, ennek keretében Kuglis Gábor Szilágysomlyóról Székelyhídra került, míg az addig ott szolgálatot teljesítő Ozsváth József éppen utódja helyére, Szilágysomlyóra kapott kihelyezést. A székelyhídi római katolikus templom szeptember 23-án, vasárnap, mint minden vasárnap, megtelt a 11 órás szentmisére, amit a frissen áthelyezett Kuglis Gábor celebrált.

Valaki mindig erőt adott

Kuglis Gábor 1978. október 26-án született Margittán. Pappá 2003 júniusában szentelték. Az általános iskolát szülővárosában végezte, majd a nagyváradi Szent László Katolikus Gimnáziumban tanult tovább. A gimnázium befejeztével jelezte püspökének, hogy papi pályára készül. Néhai Tempfli József megyés püspök a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemre küldte teológiát tanulni, és a Központi Szemináriumba nevelődni. Vallásos családban nevelkedett, szülei már kisgyermekként járatták templomba, ahogy cseperedett, rendszeresen ministrált. A katolikus gimnázium is nagyon jó táptalaj volt számára, vallja: „Ott is nagyszerű papok vettek körül, akik tudtuk nélkül is segítettek a hivatás felé. Lassan-lassan megérlelődött bennem a döntés”. És ekkor kezdődtek csak igazán a megpróbáltatásai: a sok tanulnivaló sokszor elbátortalanította, többször érezte, hogy nem tudja tovább csinálni, de Valaki mindig erőt adott, és befejezte a teológiát. A teológiai évei alatt sok hasznos és értékes dolgot megtanult, de a gyakorlat szinte teljesen kimaradt ebben az időben. „Igyekeztem ezt máshogyan, máshol bepótolni. A budapesti szemináriumban nincs szokásban az úgynevezett szabad év, amit nagyon hiányolok, ezért kértem a püspök urat, hogy engedjen el egy fél évre valahová gyakorlatra. Kicsit messze kerültem. Kaptam egy ajánlatot egy bécsi plébániától, hogy diakónusként töltsem ott a gyakorlati időt. Teljesen más környezetben sok tapasztalatot szereztem. Sok érdekességet, újdonságot láttam, amit talán idehaza is hasznosítani lehet majd egyszer”, fogalmazott Kuglis Gábor, aki reméli, hogy hamar befogadják Székelyhídon, és együtt sikerül összetartani a kialakított egyházi közösséget, megmarad a jó kapcsolat az egyház és a hívek között.

Tatai István