Remekelt a filharmónia énekkara

Csodálatos est, csodálatos szereplőkkel a Nagyváradi Állami Filharmóniában. Fotó: Dr. Ovidiu Bălănean
Csodálatos est, csodálatos szereplőkkel a Nagyváradi Állami Filharmóniában. Fotó: Dr. Ovidiu Bălănean
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) a korábban létező műfajok mindegyikében maradandót alkotott rövid élete alatt. Egyházi rendeltetésű műveinek száma alacsony.

Ezekből igazán fajsúlyos alkotás kettő van: a Rekviem és a c-moll mise. Mindkettő befejezetlen. A Filharmónia figyelmességének köszönhetően, mindenszentek és halottak napja előtt, alkalmunk volt meghallgatni a monumentális c-moll misét, mely először hangzott el Váradon. Legalábbis ezt az információt kaptam régi hangverseny-látogatóktól. Az általam megkérdezettek közül senki sem emlékszik arra, hogy Mozartnak ez a remekműve elhangzott volna Nagyváradon, és olyanokat kérdeztem, akik közismerten évtizedek óta kapcsolatban állnak a filharmóniával, és ismerik az elmúlt évtizedekben városunkban elhangzott zeneműveket.
Mozart az egyházi zenéinek jelentős részét Salzburgban komponálta, hiszen ebben az időben hivatalosan a salzburgi érsek szolgálatában állt. A jórészt Bach hatását tükröző szerzemények között tizenkilenc mise, négy kantáta, különféle vecsernyék, valamint zenekarra és kórusra írt rövidebb művek szerepelnek. A maga korában minden bizonnyal újdonságot jelentettek lírai, olykor az alapot jelentő kórusszólamok fölött lebegő, minden formai szigortól távoli szopránszólói. Miután 1781-ben elhagyja Salzburgot, Bécsbe költözik, „s a szabad művészi életformát választja”. A c-moll misét fogadalomból komponálta, felesége gyógyulásáért ajánlotta fel. 1783 januárjában részben elkészült vele, de teljesen sohasem fejezte be. A bemutatón, ahol a művet valószínűleg más miséiből vett tételekkel egészítette ki, felesége, Constanze énekelt szólót. A c-moll mise 18 része nagy tételekre tagolódik: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei. Csodálatos, lenyűgöző zene, mely – Mozart zsenialitása mellett – egyfajta tisztelgés a barokk nagy óriásai, Bach és Händel előtt. A barokk eredetű polifón nyelvezet a Mozart előtt írt oratóriumok drámaiságát idézi.

Tisztán, tömören

A hangverseny főszereplője a filharmónia énekkara volt. Örömmel láttuk (főleg hallottuk!) a meghívottakkal kiegészített filharmóniai énekkart, mely tisztán, tömören szólaltatta meg a sokszor nyolcszólamúvá oszló szöveget, megteremtvén a hangzás egyensúlyát a viszonylag nagyszámú hangszeressel. Tudjuk, a bővítés anyagi kérdés, de ha van lehetőség, máskor is számítunk rá. Lászlóffy Zsolt karigazgató munkáját dicséri a minden részletében helytálló kórus. A négy szólista közül a szoprán és a mezzoszoprán szólama volt nehezebb, de szerepüket példásan megoldották. A Moldáviai Köztársaságból érkezett Mihail Agafiţa vendégkarmester bizonyította jártasságát e műfajban is. Igazi, mindenre figyelmes dirigenst ismertünk meg személyében. Aki ezt a Mozart-művet ilyen szépen, ily nagy tudással vezényli, az nagy elismerést érdemel. S ezt meg is kapta mind a filharmónia énekkara, mind a karmester, mind a négy szólista: Kristófi Ágnes szoprán, Iulia Merca mezzoszoprán, Tony Bardon tenor és Benczédi Hunor basszus, valamint a filharmónia újfent remekül muzsikáló, nagyszerű szimfonikus zenekara. A közönség hosszan éltette az est főszereplőit.

Dérer Ferenc