Regiók bizottsági ülése

Regiók bizottsági ülése

Csehi Árpád Szabolcs, a Szatmár Megyei
Tanács elnöke április 19-23.
között részt vett a Régiók
Bizottságának áprilisi soros
plenáris üléssorozatán
Brüsszelben, mint bizottsági póttag.


A Brüsszelben tartott plenáris
ülésen Csehi póttagként,
illetve a fenntartható
fejlődésért felelős
szakbizottság tagjaként vett
részt. A Régiók
Bizottságának összesen 334 tagja
és 334 póttagja van. Az áprilisi
plenáris üléssorozatnak idén
az Európai Parlament brüsszeli
épülete adott otthont. Az ülés
napirenden szereplő témái
között gazdasági, tanügyi
és az Európai Unión
kívüli országokkal való
diplomáciai kérdések is
szerepeltek. A plenáris ülés
végeztével a Szatmár Megyei
Tanács elnöke ellátogatott a
Romániai Megyei Tanácsok Országos
Szövetségének brüsszeli
irodájába.

Prioritások


A megyei tanácsokat
tömörítő szövetség
brüsszeli képviselőivel folytatott
egyeztetés alkalmával Csehi
részletesen bemutatta a megye fejlesztési
irányelveit, illetve azt, hogy melyek azok a
legfontosabb fejezetek, amelyeket a következő
években a megyevezetés
prioritásként kezel a jövőben.
A szövetség brüsszeli
képviselői vállalták, hogy
segítenek partnereket találni
együttműködés és
tapasztalatcsere céljából olyan
régiókkal, megyékkel, amelyek
területileg és lehetőség
szerint hasonlóak Szatmár
megyéhez. Ennek köszönhetően
például a turisztika
témakörében következhetnek
egyeztetések is a közeljövőben.


Csehi megkérte a szövetség
brüsszeli képviselőit, hogy
segítsenek minél több
információt összegyűjteni
nemzetközi, de EU-n kívüli
finanszírozási forrásokról.
A Romániai Megyei Tanácsok
Országos Szövetségének
brüsszeli képviselői jelezték,
kapcsolatban állnak olyan
régiókkal, megyékkel és
településekkel is, amelyek már
pozitív eredményeket tudhatnak maguk
mögött ilyen típusú
finanszírozási források
megszerzésében és
segítségüket
ajánlották fel a Szatmár Megyei
Tanácsnak hogy azokkal kapcsolatba
lépjenek.