Régészeti ásatások Erdély-szerte

Csíkszenttamáson és
Marosvásárhelyen kívül jelenleg
két erdélyi város
közelében is régészeti
ásatások folynak. Székelyudvarhely
mellett 14. századi templomra és
temetkezési helyre bukkantak, Nagyváradon
pedig szkíta leletek feltárásán
dolgoznak.


Nemrégiben fejezték be a
Hargita megyei
Csíkszenttamás
község határában – egy
csaknem 22 hektárnyi területen –
azokat az előzetes régészeti
ásatásokat és felszíni
kutatásokat, amelyek a szakemberek szerint azt
bizonyítják, hogy ez Hargita
megye
eddig ismert legnagyobb,
összefüggő régészeti
lelőhelye.
Marosvásárhely
központjában jelenleg is folynak az
ásatások. A
régészek a volt ferences
kolostor és templom helyén
két-három méterrel ásnak a
felszín alá, hogy pontosan
feltérképezzék a kolostor
és templom nyomvonalát.

A Székelyudvarhely melletti
Fenyéd határában a
késő-középkorból
származó templom és a
körülötte található
temetkezési hely feltárásán
dolgoznak a székelyudvarhelyi Haáz
Rezső Múzeum régészei –
írja az Új Magyar Szó
című bukaresti napilap internetes
oldalán.

Az ásatásokon egyelőre a
feltételezhetően 14-15. században
épült úgynevezett Csonkatemplom
észak-dél irányú
falát, és néhány
sírt sikerült feltárni,
tárgyakat vagy egyéb
útmutatókat még nem talált
a csapat. 


A nagyváradi
Szálka-dombon
– egy
terelőút építési
munkálatai közben –
Északnyugat-Románia legkomplexebb,
legnagyobb régészeti
lelőhelyére bukkantak, ahol az
országban egyedülálló
szkíta leleteket találtak, illetve nagyon
hosszú idő óta először
tárhatnak fel dák kori
településmaradványokat.

A feltárásokat vezető
régész szerint hét
régészeti korszak ível át a
lelőhelyen, a késő
neolitikumtól a 17. századig. A leletek a
helyi Körösvidéki
Múzeumba
kerülnek, miután a
rekonstruálási és
restaurálási munkákat
elvégezték rajtuk. A leletmentő
ásatásra a város körüli
terelőút építése tette
szükségessé.