Reformátusok a kettős állampolgárságért

Nagyvárad – A kettős állampolgárság mellett szóló nyilatkozatot fogadott el szombaton Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület küldöttgyűlése.

A küldöttek megszavazták az igazgatótanács és az egyházkerület különböző testületeinek tagjait, elfogadták az Egyházkerületi Választóbizottság jelentését és a 2011. évi költségvetést. A napirendre több beadvány megtárgyalását is felvették, ezek közé tartozott dr. Pap Géza, az Erdélyi Reformátuis Egyházkerület püspökének, illetve Tőkés László volt királyhágómelléki református püspöknek a beadványa. A küldöttgyűlés végül elutasította mindkét beadványt, ellenben elfogadta a kettős állapolgárságról és a református kórház ügyében előterjesztett nyilatkozatokat, mely utóbbi egy kórház-bizottság létrehozását írja elő. Ez a bizottság lesz hivatott eljárni a református kórház megalapítása ügyében.

A kettős állampolgárságról szóló nyilatkozat kimondja: „(…) Közgyűlés megbotránkozva veszi tudomásul azon kijelentéseket, melyek szerint nincs szükség a magyar állampolgárságra! (…) Közgyűlés felhívja hívei, de egyben az egész erdélyi magyar társadalom figyelmét arra, a magyar állampolgárság ügye nem az esetleges jó közérzet, hanem a nemzeti hovatartozás kérdése. (…) Szégyenteljes egyfajta júdáspénzt emlegetni akkor, amikor a magyarság megvallása olyan áldozatokat követelt a múltban, mely pénzben nem mérhető. Kérjük gyülekezeteink elöljáróit, hogy a kettős állampolgárság ügyét támogassák, népszerűsítsék és hassanak oda, hogy széles körben igényeljék.”

Pap István