Református ravatalozót avattak Szalacson

Református ravatalozót avattak Szalacson
Húsvétvasárnap avatták fel a szalacsi református gyülekezet ravatalozó kápolnáját. A lélekharang az építkezést megkezdő néhai Botos András tiszteletes emlékére kondult meg.


Hűvös szél lengette az új épület mellé ültetett szomorúfűzfa-csemeték ágait húsvétvasárnap délután, amikor az istentisztelet után a ravatalozó avatójára került sor. Szabó Zsolt lelkész meglehetős részletességgel elevenítette fel az építkezés történetét. Kiemelte: azt 2010-ben kezdték meg, még néhai Botos András tiszteletes vezetésével, és a presbitérium a lelkész elhunyta után sem hagyott fel a munkálkodással. Szabó Zsolt 2011. őszén került a gyülekezet élére, és továbbra is fontosnak tartották a ravatalozó ügyét, ám a munkát kicsit szüneteltették, amíg 2012-2013-ban sikerült rendbe tenni a gyülekezeti házat. Közben a ravatalozó már olyan állapotban volt, hogy 2012. januárjában onnan temethettek. Aztán 2014-ben folytatták a kivitelezést a külső pucolással, illemhely építésével, elkészült a 8X8 méteres terasz, a harangtoronyba pedig felkerült a 40 kilogrammos lélekharang. Sokan segédkeztek, adományoztak a cél eléréséért, a lelkész két nevet emelt ki külön: Balaskó Imre és családja a harangot adományozta, Tar Mihály pedig végig ellátta a munkavezető feladatait.

Naponta építkezni

Bara László bihardiószegi lelkész, egyházmegyei főjegyző/esperes-helyettes a szerettek elvesztése utáni vigasztalódásra reményt adónak nevezte, hogy a feltámadás ünnepén kerülhetett sor az avatóra, majd megáldotta a ravatalozót. Cseke Attila képviselő aláhúzta: még két év sem telt el a gyülekezeti ház avatója óta, szerinte pedig nem is lehet más dolgunk mint naponta építkezni – a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. Horváth Béla polgármester az egész község sikerének nevezte a megvalósítást, majd egy perces néma főhajtással és a lélekharang megkondításával tisztelegtek néhai Botos András emléke előtt. Az avatószalagot Cseke Attila, Balaskó Imre, Zsigó Sándor főgondnok és Benke Imre rangidős presbiter vágta át. Az esemény – melyen közreműködött a gyülekezet kórusa – a 90. zsoltár éneklésével zárult.

Rencz Csaba