Református lelkészkórusok hangversenye

Református lelkészkórusok hangversenye
Május 15-én csütörtökön délután a Nagyvárad-olaszi református templomban rendezték meg a református lelkészek hangversenyét a Festum Varadinum keretében.

A nagyszabású zenei rendezvényen hat romániai református egyházmegye képviseltette magát. Az esemény áhítattal kezdődött: Csűry István a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, aki Jób könyvéből vett igerész alapján hangsúlyozta: „bármilyen helyzetbe kerülj, a gonosz felé ne fordulj”. A továbbiakban a püspök kiemelte, hogy az éneklő bizonyságtétel tartalma Isten szeretete, vagyis az őszinte hittel előadott éneklés valójában Isten dicsőségét szolgálja. Az áhítat után vette kezdetét maga a hangverseny, amely immár a második ilyen jellegű találkozó, ugyanis egy évvel korábban Demeter János lelkipásztor kezdeményezésére Szászrégenben szervezték meg az első református lelkészkórusok hangversenyét.

Műsor

Elsőként a Marosi református Egyházmegye lelkészeinek férfikara lépett az Úrasztala és a szószék között elhelyezett dobogóra, és adott elő Bíró Jenő karvezető vezetésével hat kórusművet, majd a Nagyenyedi Egyházmegye képviseletében Boros Erzsébet népdalénekes következett, aki két egyházi népéneket (Paradicsomnak te szép élő fája; Neved Uram, milyen csodás), illetve kalotaszegi népdalcsokrot adott elő. A Protestáns Teológiai Intézet vegyes kara Benkő Tímea vezetésével Kodály és C. Goudimel egy-egy zsoltárfeldolgozását, valamint C. de Sermisy, H. Schütz, J.S. Bach és G.G. Gastoldi egy-egy vallásos kórusművét hozta el erre a találkozóra. A következő fellépő a Protestáns Teológiai Intézet férfi kara volt, amelyik W. Morris, S. Wesley, W. Hayes és J. Williams egy-egy kórusművét szólaltatta meg, majd a Szatmári Református Egyházmegye lelkészkórusa következett Higyed Gyöngyi irányításával. Az ő programjukban Praetorius, Bárdos Lajos, Handel, Glück és Koudela-Bogisc-Deák egy-egy énekkari műve szerepelt. Utolsóként lépett fel a Bihari Református Egyházmegye Vox Pastoris lelkészkórusa Lukács Angéla Piroska irányítása alatt. A vegyeskar megszólaltatta Theodor de Béze No, minden népek, G.O. Pitoni Cantate Donino, Máté János Semmit ne bánkódjál, Ottó Ábel Áldó hatalmak oltalmában, Clement Marot Az ki nem jár hitlenek tanácsán és David Peacock Hálaének zeng című kompozícióját. A kórusok fellépése után Berkesi Sándor karnagy vezényletével az egyházmegyék összesített kórusa adta elő a 66. zsoltárfeldolgozást, Ádám Jenő Krisztusom, nélküled, és Berkesi Sándor A világ Megváltója a Király című kórusművét.