Református ifjúsági tábor Hegyközszentmiklóson

Református ifjúsági tábor Hegyközszentmiklóson

Bihar megye – Hétfő délután
Csűry Istvánnak, a
Királyhágómelléki
Református Egyházkerület (KREK)
püspökének előadásával
és áhitatával megkezdődött
Hegyközszentmiklóson a II.
Érmelléki Református
Ifjúsági Tábor.


A hegyközszentmiklósi református
gyülekezet volt tavaly az első hasonló
tábor házigazdája is, és
ők adnak otthont a másodiknak is ezen a
héten. A hétfőtől szombatig
tartó eseménynek ideális
helyszíne az egyház
kezelésében lévő
termálstrand, ahol most a helyiek mellett
nagykágyai, jankafalvi, bihardiószegi,
érbogyoszlói, albisi, margittai,
vedresábrányi, éradonyi,
gálospetri és szentjobbi gyerekek,
fiatalok sátoroznak, összesen
nyolcvanyolcan. A programban minden nap szerepel
egy-egy előadás, áhitat (a
templomban), de természetesen nem maradnak el a
szórakoztató vetélkedők,
kirándulások sem, arról nem is
beszélve, hogy a starndoláshoz szinte egy
lépést sem kell tenni. Hétfő
délután Csűry István, a
KREK megbízott püspöke tartott
el
űry István, a KREK
megbízott püspöke tartott
előadást “Református vagyok.
Büszke vagyok rá!?” címmel, majd
Árus Csongor László
helyi tiszteletes “tett helyre” néhány
dolgot, ami a táborozás rendjét,
szabályait illeti, azért, hogy senkinek
se kelljen idő előtt útilaput
kötni a talpára.

Tábor a strandon


Akárcsak tavaly, idén is a
hegyközszentmiklósi református
egyházközség a
vendéglátója az
Érmelléki Egyházmegye
ifjúsági táborának. A
szervezők között találjuk a
házigazda lelkész, Árus Csongor
László mellett Rákosi
Jenő szentjobbi, Jakó Sándor
Zsigmond
diószegi/jankai,
Kulcsár Árpád
értarcsai, Bara
László
nagykágyai,
Simon-Szabó István
éradonyi, Uri Imre
vedresábrányi, Illyés
Tamás
érsz
ő
szentjobbi, Jakó Sándor
Zsigmond
diószegi/jankai,
Kulcsár Árpád
értarcsai, Bara
László
nagykágyai,
Simon-Szabó István
éradonyi, Uri Imre
vedresábrányi, Illyés
Tamás
érszőlősi,
Mike Pál kéci,
Szabó Zsolt gálospetri,
és Kovács Levente
apátkeresztúri lelkészeket. A napi
programban a reggelit mindig szabad idő
követi, és ebéd előtt
még közös játékokra is
jut idő.

Délután a templomban


Délután kirándulás,
falunézés, vetélkedők vannak,
majd 17 órától a templomban
előadás következik (kedd:
Kulcsár Árpád – Kálvin
János és a reformáció;
szerda: Veres Kovács Attila
nagyvárad-olaszi lelkész – A magyar
biblia; csütörtök: Illyés
Tamás – Kegyelem, kell-e ez nekem?;
péntek: záró istentisztelet –
Rákósi Jenő, úrvacsora – Bara
László). Hétfőn Csűry
István püspök
előadásának
meghallgatására gyülekeztek a
kánikulában hűs menedéket
jelentő templomba a fiatalok, kiknek
csuklóján nevüket
feltüntető szalag volt, mely
“azonosításukra” szolgál.

Püspöki előadás


A püspök közvetlen hangnemben
szólította meg
hallgatóságát, beszélve az
egyházról szóló
általános tudnivalókról,
Kálvin János életéről,
hűségről,
megbízhatóságról, isteni
kegyelemről, a tanulni vágyás
fontosságáról. A gyerekek,
fiatalok pedig tulajdonképpen úgy
viselkedtek, mintha a templom padjai iskolapadok lettek
volna, melyek között van
sugdolózás, elfolytott kuncogás,
talán még egy-egy sms is
tovat
űségről,
megbízhatóságról, isteni
kegyelemről, a tanulni vágyás
fontosságáról. A gyerekek,
fiatalok pedig tulajdonképpen úgy
viselkedtek, mintha a templom padjai iskolapadok lettek
volna, melyek között van
sugdolózás, elfolytott kuncogás,
talán még egy-egy sms is
tovat
ől, a tanulni vágyás
fontosságáról. A gyerekek,
fiatalok pedig tulajdonképpen úgy
viselkedtek, mintha a templom padjai iskolapadok lettek
volna, melyek között van
sugdolózás, elfolytott kuncogás,
talán még egy-egy sms is tovatűnt az
éterben. Az egész hét
előadóinak egyik nagy
kihívása lesz (de talán nem csak
nekik, és nem csak ekkor) lekötni a
fiatalok figyelmét, közös hangot
találni velük. A későbbi
áhitat idejére már pár
falubeli is helyet foglalt a templomban, az
énektanulás vezetését,
illetve a kántori szolgálatot
Balogh Renáta
székelyhídi kántor, illetve
Balogh Anikó szentmiklósi
és köbölkúti
vallástanár látta el.

Táborozási szabályok,
mindenkinek


A templomi összejövetel végén
Árus Csongor László, mint
házigazda, “helyre tett” néhány
tudnivalót a tábori élettel
kapcsolatban. Tisztázta, hogy a szabályok
nem dísznek vannak, a de a strandolás
általános szabályai is vonatkoznak
mindenkire, és aki ezt
másképp gondolja, annak idő
előtt útilapu kerülhet a
talpára. A tábort alkotó
sátrak egyébként a strand
zöldövezetének kerítés
melletti részét foglalják el
félkör alakban, a többi térben
Hargita, Brassó, Szilágy megyei
autókal is láttunk, utasaik ugyanott
nyaralnak.