Református Egység Fesztivál lesz

Református Egység Fesztivál lesz
Május 20-án, szombaton Őrizd a várat! címmel a nagyváradi várban szervezik meg a Református Egység Fesztivált. A részletekről csütörtökön a KREK székházában tartottak sajtótájékoztatót.

Csűry István püspök a reformáció 500. évfordulójára utalva időszerű párhuzamot vont a 16. és a 21. század között. Hangsúlyozta: tévedés azt hinni, hogy a humanizmussal és a reneszánsszal az emberiség elérte a célját, ugyanis önmagán kívül nem ismert el senkit, el volt ájulva attól, hogy mire képes. Egy ilyen történelmi időszakban érkezett meg üdítő mozgalomként a reformáció, mely helyre tette a dolgokat, és arra figyelmeztetett: alázatosabbnak kell lenni, az ember nem önmagát kell a középpontba helyeznie, hanem Istent kell az élre tennie, maga fölé. Sajnos napjainkban is mintha kifordult volna sarkaiból a világ, sok minden szól arról, hogy önmagunkat dicsőítve botlunk és tévedünk. Kijózanodásra van szükség, fel kell állítani a határokat, leszögezni azt, hogy az Urat szolgálva meddig mehetünk el a vele és a felebarátokkal való kapcsolatban. Ennek az alaphangját adta meg 2009-ben Debrecenben a református egységnap, mely azóta évente megismétlődik, azt a törekvést felmutatva ugyanakkor: kevés az, ha csupán a kálvinista atyafiak vannak együtt, ezt az együttlétet ki kell terjeszteni a más felekezetekhez tartozók, illetve az egyházon kívüliek irányába is.

A május 20-i Egység Fesztivál kiemelt célja tehát hangsúlyozni azt: nem csupán az a feladatunk, hogy a történelmi múltból kiolvassuk, mit tettek az elődeink, hanem az is, hogy a megújulás reményében erővel tekintsünk előre, a jövőbe. A közelgő pünkösd pedig alkalmat teremt arra, hogy a kérdésfelvetéstől eljussunk végre a cselekvésig- nyomatékosította a KREK vezetője.

A XXVI. Festum Varadinumnak a részét is képező programokat Forró László püspökhelyettes ismertette részletesebben. Arra hívta fel a figyelmet: a fő napirendi pont a 11 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet, és azért indítanak ezzel, hogy ezáltal is érzékeltessék, a kálvinista egyház az Ige egyháza, ezt helyezik a középpontba. Szolgálattevőként a Kárpát-medence összes református püspöke jelen lesz, akik a liturgia különböző részeit végzik. Az igehirdetésre a nagyszínpadon Bogárdi Szabó István dunamelléki református püspököt kérték fel, a szervezők gesztusaként a lutheránus egyház irányába a szereztetési igét és az úrvacsora előtti imádságot Adorjáni Dezső erdélyi evangélikus püspök mondja. Az egységet a Kárpát-medence különböző tájegységeinek viseletében 14 órától fellépő Csillagocska Néptáncegyüttes is megjeleníti.

Rétegspecifikus

A délutáni órákban rétegspecifikus események lesznek, melyek a legifjabbaktól a legidősebbekig valamennyi korosztályt megszólítanak. A gyermekek a Zabhegyezők és a szatmári Aranykapu Kulturális Egyesület koordinálásában vehetnek részt érdekes foglalkozásokon. A nyári színház színpadán 15 órától a várad-velencei gyülekezet színjátszócsoportja a Fügedes a pokolban, avagy Sáronnak nárcisza című produkciót adja elő, 16 órától ifjúsági zenekarok- a szilágybagosi mandolinosok és a bihardiószegi furulyások- szórakoztatják a nagyérdeműt, 17 órától pedig az Új Szövetség, majd az Élő Kövek együttesek koncerteznek. A belső udvaron 14 órakor Nőszövetségi Konferencia kezdődik. Kórusműveket énekelnek a kolozsvári BBTE Tanárképző Ének szakának diákjai. 15 órától A reformáció hatása a nőnevelésre címmel dr. Lukács Olga református lelkész, történész értekezik, majd Écsi Gyöngyi református lelkész, előadóművész és a Nagyváradi Kántorkórus szolgál. 16 órától dr. Békefy Lajos és Röhrig Klaudia lelkipásztorok tartanak expozét Magyar egység- Solus Christusban! Esélyek, buktatók, reményeink címmel. 17 órától pódiumbeszélgetés zajlik Aczél Dóra filozófussal, a Yuppi tábor alapítójával, Meggyógyultam! címmel.

A nap folyamán megtekinthető A reformáció Nagyváradon című kiállítás a Fejedelmi Palotában. 14 órakor együttműködésben a Dukrét Géza vezette Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társasággal A Partium reformációja címmel kezdődik rendezvény az egyik konferenciateremben. Előadások hangzanak el az egyházmegyék reformációjáról, mely anyagok addig egy könyv formájában is napvilágot látnak.

18 órakor a nagyszínpadon Dévai Nagy Kamilla koncert kezdődik, aminek az érdekessége, illetve aktualitása, hogy az előadóművész Makkai Sándor erdélyi református püspök leszármazottja. 19 órától a debreceni Csokonai Nemzeti Színház előadásában a Bánk bán operakoncertje hallgatható meg, a Papp László polgármester vezette cívisvárosi önkormányzat financiális megajánlásával. „Az egész napos fesztiválon szándékaink szerint nyilvánvalóvá lesz a lelki élmény, a tömegben megjelenő erő és a megújuló reménység”- fogalmazott a főjegyző.

Sátor

Antal János előadótanácsos kifejtette: szintén az egység, a Kárpát-medencei reformátusok együttműködése, illetve az élő egyház felmutatása jegyében egy 600 nézetméteren elterülő sátrat is felállítanak, ahol körülbelül 70 stand várja majd az érdeklődőket. Képviselve lesz mások mellett a budapesti Bethesda Gyermekkórház, a Károli Gáspár Református Egyetem, a debreceni Református Hittudományi Egyetem, a Református Szeretetszolgálat, a Református Cigánymisszió, a Generális Konvent valamennyi egyházteste, könyvkiadók, az egyházkerület iratterjesztése, a református középiskolák.

Dénes István-Lukács bihari esperes arról számolt be, hogy a gyülekezetek reménységgel készülnek az ünnepre, mely minden bizonnyal szép és látványos keresztmetszete lesz a református identitásnak, a sokszínűségben megélhető közösségi élménynek és lelki egységnek.

Szeretet-híd

Vinczéné Pálfi Judit előadótanácsos arról beszélt: a Magyar Református Egyház 11 éve működő diakóniai intézménye 9. alkalommal szervezi meg a Kárpát-medence szerte az úgynevezett Szeretet-híd programot, melynek központi rendezvényét idén május 19-én, pénteken 13.30 órától a Bémer téren tartják, a színház előtt. A fővédnökséget Kató Béla erdélyi református püspök és Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok kardvívó vállalta el.

Ciucur Losonczi Antonius