Református egyházkerületi szintű presbiterkonferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) Presbiteri Szövetsége az idén a Tiszántúli Református Egyházkerület (TRE) Presbiteri Szövetségével tartja közös konferenciáját, amelyre 2010. augusztus 27-28-án kerül sor Nagyváradon – áll az egyházkerület közleményében.

Az egyházi rendezvény augusztus 27-én, pénteken délután 16 óra 30 perckor Csűry István püspök és Derencsényi István főjegyző köszöntéseivel és bevezető gondolataival kezdődik. 18 órakor „Bocskai István és a bécsi béke” címmel Dr. Szabadi István, a TRE Levéltárának igazgatója tart előadást. Másnap, augusztus 28-án, délelőtt 10 órától dr. Pálfi József, Nagyvárad-réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem tanárának előadásában hangzik el a „Református fejedelmek iskola politikája” című előadás. 11 órai kezdettel dr. Tunyogi Lehel lelkipásztor előadását hallgathatják meg a résztvevők I. Rákóczi György, Lorántffy Zsuzsanna fejedelemasszony és a Váradi Biblia” címmel. A délutáni záróelőadást 14 óra 30 perctől Pénzes Tiborc Szabolcs, a KRE Puritanizmuskutató Intézetének munkatársa tartja meg „Fejezetek a nagyváradi református kollégium Rákócziak-korabeli (17. század) történetéből” címmel. A konferencia dléután 16 órakor ér majd véget. Jelentkezési határidő: augusztus 15. A KRE presbiterei számára a részvételi díj: 25 lej. Minden presbitert szeretettel várnak a konferencia szervezői.