Reagálás Kovács Péter vádjaira

Reagálás Kovács Péter vádjaira
Az RMDSZ 2012. február 1-jén kiadott sajtóanyagában Kovács Péter pártfőtitkár azzal vádolja Tőkés László EP-képviselőt, hogy az európai felsőoktatás modernizációjáról készült jelentésének vitaanyagába „egyáltalán nem vitt az anyanyelvű felsőoktatással kapcsolatos előírásokat.”

 

Örömmel tapasztaljuk, hogy azok, aki a félmillió aláírással megtámogatott önálló állami Bolyai Tudományegyetem iránti jogos követelésünket beáldozták a Petőfi-Schiller Multikulturális Egyetem politikai délibábjáért, ma már szívügyüknek tekintik „az őshonos etnikai és nyelvi közösségek és kisebbségekhez tartozó személyek hozzáférését az anyanyelvű oktatáshoz”.

 

Viszont már maga a feltételezés is sértő: emlékeztetnénk, hogy Tőkés László a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) püspökeként alapította meg Erdély első önálló magyar nyelvű felsőoktatási intézményét, a Sulyok István Református Főiskolát (SIRF), aminek a jogutódja, a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) a Bolyai Tudományegyetem beolvasztása után fél évszázaddal elsőként nyerte el – ismételjük: önálló magyar tannyelvű intézményként – a román állami akkreditációt. Az RMDSZ EP-képviselőinek – ha már az Európai Parlament szokásos működési mechanizmusait nem ismerik – egy egyszerű telefonjukba került volna, hogy kiderítsék: a szövegtervezet jelenlegi formája az EP Kulturális és Oktatási Bizottsága szakértőivel való szoros konzultáció eredményeként született. És a jelentéstevők bevett gyakorlatához igazodva, csupán taktikai okai voltak annak, hogy az őshonos nemzeti közösségek anyanyelvű oktatására vonatkozó megfontolásokat – más érzékeny témákhoz hasonlóan – módosító indítványokként visszük be a plénum elé kerülő végleges szövegváltozatba. Ettől függetlenül reméljük, hogy az általuk állítólag kidolgozott módosító indítványok és a Tőkés László által benyújtott módosító javaslatok csak egymást erősítik. Nem kellene ezt a mindannyiunk számára fontos ügyet pártpolitikai sárdobálás céljára felhasználni.

 

Annál is inkább, mert az önálló magyar egyetem az erdélyi magyarok több mint két évtizedes követelése. Az ezredfordulótól a Magyar Kormánynak tartozunk köszönettel azért, hogy adóforintokból négy helyszínen – Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Nagyváradon – tart fent magyar tannyelvű magánegyetemi rendszert; az erdélyi magyarok által is befizetett adólejekből, az RMDSZ kormányzati részvétele mellett, erre a célra valamiért nem jut.

 

De ha már kampányévben ennyire lendületbe jöttek a 16 éve kormányon lévő politikusaink, emlékeztetnénk őket arra, hogy példának okáért a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen éppen napjainkban lehetetlenítik el a magyar nyelvű orvosképzést – miközben az oktatásért felelős miniszterelnök-helyettest Markó Bélának hívják.

 

Volna tehát itthon is tennivaló. Románia kormányának magyar tagjai azáltal, hogy Tőkés Lászlót nemtelenül és rosszindulatúan támadják, még nem oldanak meg semmit.

 

 

 

 

 

Tőkés László

 

EP-képviselő

 

Sajtóirodája