Ravatalozószentelés Kökényesden

Ravatalozószentelés Kökényesden
Szatmár megye – Ravatalozószentelésre került sor Kökényesden, amit a Kökényesdi Polgármesteri Hivatal, a római katolikus– és görög katolikus hívek adományaiból építettek fel, és összesen 8 0000 lejbe lerült.

Közös római– és görök katolikus hívek által használt ravatalozó szentelésre került sor Kökényesden. Miután a római katolikus templomban befejeződött a szentmise, a hívek összegyülekeztek a templom előtt, majd csoportosan a görög katolikus templom elé vonultak, ahol éppen akkor fejeződött be a szent liturgia. Innen a két felekezet hívei, alkalomhoz illő énekeket énekelve vonultak a község központjától kétszáz méterre található temetőig, Harangozó József görög katolikus és Vojtku László római katolikus plébánosok irányításával.
Szentelési szertartás
A ravatalozóban rövid szertartásra került sor, amikor is a falú két plébánosa megszentelte az új ravatalozót. A hívek megtudhatták, hogy ez az egyházi létesítmény is szentelt hely, így alkalmas a szentmisék celebrálására. Vagyis ezidáig a községben az elhunytat háznál ravatalozták fel és innen kísérték az örök nyugvóhelyére, mostantól az új épületben kerül sor a halott felravatalozására, és ez alól nincs kivétel. A hívek a két plébános ünnepi beszéde után azt a beszámolót is meghallgathatták, ami az új épület költségvetéséről szólt. Vagyis a ravatalozó építésének munkálatai 2004–ben kezdődtek el Harangozó József görög katolikus és Márton Áron római katolikus tisztelendők irányításával, és a munkálatok négy évig tartottak. Az első év az engedélyek beszerzésével telt el, 2005–ben kezdék megvásárolni az építkezéshez szükséges alapanyagot mint a vasbetont, a cementet, és ekkor kötötték be a villanyt is. 2006–ban a téglát és a tetőanyagot szerezték be az építkezésen dolgozók, 2007–ben a modern nyílászárók (ajtó és ablak) kerültek a helyükre és a tető építését is befejezték az ott dolgozó szakmunkások. Ebben az évben került sor a ravatalozó belsejében a lambéria elhelyezésére, és az épület külső– és belső tatarozására. Ekkor lett megvásárolva az a negyven új és kényelmes szék, amelyek már ott vannak az épületben. A plébánosok elmondták, a munkálatok összértéke

8 0000 lejt tesz ki, és megköszönték mindenkinek azt, hogy hozzájárultak a ravatalozó építéséhez, úgy a faluban élő római katolikus és görög katolikus híveknek, valamint a Kökényesdi Polgármesteri Hivatalnak, a 17500 lejnyi támogatásáért.
Karikás Enikő