Rangsorolták az RMDSZ megyei tanácsosjelöltjeit

Kiss Sándor megyei RMDSZ elnök
Kiss Sándor megyei RMDSZ elnök
Nagyvárad- Szombaton a Szakszervezetek Művelődési Házában küldöttgyűlést tartott az RMDSZ Bihar megyei szervezete. Bemutatkozott Pásztor Sándor megyei tanácselnökjelölt és rangsorolás is történt.

A tanácskozáson 602 küldött volt jelen, így a gyűlés határozatképesnek bizonyult. Kiss Sándor, az RMDSZ Bihar megyei szervezete elnökének politikai tájékoztatója és Pásztor Sándor vízügyi igazgató, megyei tanácselnökjelölt, valamint a megyei önkörmányzati képviselőjelöltek bemutatkozása után titkos szavazással rangsorolták az RMDSZ megyei tanácsosjelölteit. Mivel a Szövetség alapszabályzata értelmében a lista első helye automatikusan a megyei elnököt illeti meg, és a bihari RMDSZ több mint két évtizedes hagyománya alapján két befutó hely a magyar történelmi egyházak által javasolt személyeknek jár, a szavazólapon nem szerepelt Kiss Sándor RMDSZ-elnök, Forró László hegyközkovácsi református lelkipásztor és Szabó István hithű katolikus mérnök, a Hőerőmű volt távfűtési igazgatójának a neve, így a küldöttek 19 induló közül kellett válasszanak, betartva a regionális képviselet elvét.

A legtöbb voksot (541) Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök kapta (Nagyvárad és a Metropolisz Övezet). Érmihályfalva és környéke jelöltjére, Turucz Mária háziorvosra 522-en szavaztak, míg Székelyhíd és környékéről Kiss Sándor Elek vállalkozóra (335), Margitta és környékéről Hodgyai Edit iskolaigazgatóra, micskei néptáncosra (194), Nagyszalonta és környékéről Sárközi Sándor szalontai építészmérnökre (302), a Belényesi medencéből Ferkő Jenő belényesi erdőmérnök vállalkozóra (306), a Sebes-Körös völgyéből pedig Grim András örvéndi történészre (286) ikszeltek a legtöbben.

Döntés született arról is, hogy mivel a törvény szerint 43 személy kell szerepeljen a tanácsosjelölteket tartalmazó listán, a maradék helyek feltöltéséről az RMDSZ Állandó Tanácsosa fog gondoskodni. Ugyanakkor elhangzott, hogy a Szövetség tárgyalásokat folytat a kisebbségi szervezetek (roma, szlovák, német) képviselőivel arról, hogy a 10. helyet az általuk javasolt személynek biztosítsa.

Ciucur Losonczi Antonius