Ráhangolódás a karácsonyra

Ráhangolódás a karácsonyra
Nagyvárad – Csütörtök délelőtt a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség székhelyén az egyházmegye papjai és szerzetesei Exc. Böcskei László megyés püspökkel közösen hangolódtak rá karácsony ünnepére.

 

 

Az ünnepség kezdetén a közös éneklés után Szent Lukács könyvéből szólt az evangélium, majd Exc. Böcskei László megyés püspök köszöntötte a papokat, a szerzeteseket és szerzetesnőket, kiemelten azokat, akik első alkalommal voltak jelen ebbéli minőségükben a rendezvényen, az újmisés tisztelendőt, a szomszédos egyházmegyéből érkezett paptestvéreket, a vincés nővéreket. Megjegyezte: imádsággal gondol azokra is, akik az idén eltávoztak a papi közösségből.

Beszédében a Krisztus születésről szóló bibliai rész magával ragadó kedvességéről beszélt, mely arra figyelmeztet, hogy új idők járnak. Párhuzamot vont a kétezer évvel ezelőtti betlehemi szegény, nyomorúságos körülmények és napjaink hasonlóan kireszkető világa között, amikor szintén megfeledkezünk embernek lenni, és nem jut időnk arra, hogy jobban megismerjük önmagunkat és környezetünket. Nem gondolunk arra, hogy ez a pusztaságot idéző életérzés és sötétség alkalmas arra, hogy fényt és világosságot hozon az életünkbe, ahogyan annak idején Szűzmária és Szent József is megtapasztalták ezt. Először a pásztorok vették észre az új idők jeleit, akik térdre ereszkedve megállapították, hogy velük az Isten, megérkezett a betlehemi kisded, az akivel való találkozás biztonságot ad és meghatározza az emberiség jövőjét.

 

Hitelesen és meggyőzően

 

A váradi egyházmegye vezetője ugyanakkor azt is kiemelte: mennyire fontos, hogy oltártestvérei hitelesen és meggyőzően tudják közvetíteni az evangéliumi örömüzenetet a szentáldozat bemutatása, a szentségek kiszolgáltatása és szeretetteljes magatartásuk révén, ugyanis az emberek vágyakoznak az igazi fényesség után. Azt kivánta: adjon az Isten nekik erőt és lelki békét ahhoz, hogy egészségben és kitartó hűséggel tudják szolgálni Istent és egyházát.

A főpásztor jókivánságainak és tanácsainak elhangzása után a Szent lászló Római Katolikus Iskolaközpont negyedikes diákjai mutattak be egy jelenetet arról, hogy miért felemelő és fontos ünnep a karácsony. A gyermekeket Módi Blanka tanítónő készítette fel. A rendezvény szeretetvendégséggel zárult.

 

Ciucur Losonczi Antonius