Ráhangolódás a főpásztorral

Ráhangolódás a főpásztorral
Nagyvárad- Csütörtökön a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség székhelyén, a Püspöki Palotában az egyházmegye papjai és szerzetesei a főpásztorral közösen hangolódtak rá a közelgő karácsonyra.

 

Közös énekléssel, illetve a Szent László Római Katolikus Iskolaközpont V. A. osztályos diákjainak pásztorjátékával hangolódtak rá tegnap délelőtt a Püspöki Palota dísztermében a közelgő karácsonyi ünnepre a váradi egyházmegye papjai, szerzetesei és szerzetesnői.

Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmüket: minden karácsonykor magával ragad Jézus születése történetének Lukács evangélista szerinte leírása, mert egy olyan világba vezet bennünket, ahol a béke és öröm alaphangulatában az ember igazán önmagára talál. Nem feltűnéssel és pompával- bár a látszat néha azt mutatja-, hanem teljes egyszerűségben, szerénységben, szinte észrevétlenül áttekinthetjük létünk meghatározó pillanatát, mely nem más, mint önmagunk megismerése. Ez pedig különösen lényeges az egyháziak számára, akiknek az Úr és az emberek szolgálatának szorgalma létszükséglet, a hitelesség és az eredményesség elengedhetetlen feladata.

Aktuális üzenet

A főpásztor ugyanakkor a betlehemi pusztában elhangzott üzenet aktualitására utalva, Carlo Maria Martini néhai milánói bíborost idézve, azt emelte ki, hogy a lelkünkben ilyenkor megszülető fény nem absztrakt világosság, közhely vagy arra való buzdítás, hogy legyünk jobbak, hanem ennél sokkal több, eleven és személyes, maga a Jézus Krisztus. Ezt a világosságot a sötétség nem tudja kioltani, mert bennünk lobog és mindenkinek fel kell fedeznie annak bizonyosságaképpen, hogy Isten szereti a világunkat, a társadalmunkat és városunkat, itt és ma.

Az egyházmegye vezetője azt kívánta az egybegyűlteknek: Máriához hasonlóan találják meg ezt az életüket megváltoztató fényt a szívükben, a plébániájukon, a környezetükben, a munkatársaik és a híveik előtt. Végül köszönetet mondott a jelenlevőknek a Krisztus küldetésében, az ő nevében kitartással, lelkesedéssel és szolidaritással, a testvériesség annyi sok megnyilvánulási formájában végzett munkájukért, azt kérve tőlük, hogy ezután is hűséggel szolgálják az egyházat és Isten népét.

Ciucur Losonczi Antonius

 

Címkék: ,