Rádió a változó környezetben

Rádió a változó környezetben
Marosvásárhely – Az utóbbi két évben, az erdélyi magyar rádiózásban, a romániai rádiózásban és a magyarországi rádiózásban tapasztalt változások indokolták a második rádiós konferencia témaválasztását és címét: „Rádió a változó környezetben”.

A hagyományos közszolgálati intézmények mellett számos új rádió jelent meg és változóban van a közszolgálatság fogalma is. A marosvásárhelyi Sapientia EMTE tartott konferencián résztvevők jeleztek bizonyos jelenségeket, amiket elvi, etikai, gyakorlati és kommunikáció etikai  szempontból igyekeztek felvázolni. „A bekövetkezett változások felmérése lenne fontos. A rádiózás általában az integrálódás irányába mozdul. Fel kellene vázolni, hogy mit jelent ebből a szempontból a rádió mint sajátosság. A lényege a konferenciának, hogy a rádiót ne csak egy empirikus gyakorlati eszközként tekintsük hanem a tudomány egyik területének is. Mindenki tapasztalja, hogy sok rádióműsor sok hibát tartalmaz és lehetne, kellene és szeretnénk javítani a hazai rádiózáson” – mondta Gáspár Sándor kommunikációs professzor a konferencia szervezője.

A konferencia során felmerült a kereskedelmi és közszolgálati rádiók viszonyának rendezése, bizonyos együttműködési módok kialakítása összességében a magyar nyelvű rádióműsorok készítői között, a valamikor régen divatos rádióműsorok felelevenítésének szükségessége. Fontos volt Wacha Imre budapesti retorika professzor előadása mely a rádiós beszéd igényességére hívta fel a figyelmet valamint arra, hogy milyen buktatók leselkednek a rádióbemondókra, általában a rádióban megszólalókra és milyen gyakorlati eszközökkel és elméleti megfontolásokkal lehet ezeket elkerülni.

Incze Vanda