Püspöki gyászmise a holtakért

Püspöki gyászmise a holtakért
Nagyvárad- A bukarest szórakozóhelyen múlt hétvégén történt tűzvész, illetve az emberi hanyagság és gonoszság, valamint a világon dúló háborúk áldozataiért is imádkoztak hétfő este a Székesegyházban.

A halottak napi püspöki gyászmise bevezetőjében Exc. Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: ez az egyházi év egyetlen olyan ünnepe, amikor nem az élőket szólítják meg, hanem az elhunytakat, mert tőlük is tanulhatunk, például azt, hogy véges az időnk itt a Földön, amíg élünk, minden gondolatunknak és tettünknek súlya van, az ember pedig az Isten olyan csodálatos alkotása, aki nem csupán múlandó életre teremtetett, hanem valami következik földi zarándoklatunk után. Erről tanúskodik a gyertyaláng fénye, mely nem csak emlékeztet, hanem a remény kifejezője is. Ilyenkor ugyanakkor kilátogatunk a temetőbe, imádkozunk a halottakért, és a miseáldozatot az ő lelkeikért ajánlják fel, hogy minél előbb a boldogító istenlátásban részesüljenek. Nyitott szemmel és szívvel figyelünk az üzeneteikre, és imádkozunk a tisztítótűzben szenvedőkért. Emlékezünk azokra, akik jelenlétét korábban élvezhettük, és közben magunkra is gondolunk, hogy helyesen tudjunk élni, és majdan mi is eljussunk az örök hazába.

Támpontok

Az evangéliumi részlet Szent Máté könyvéből szólt. Elmélkedésében Exc. Böcskei László egy hasonlattal érzékeltette azt: miért lényeges, hogy amikor elbizonytalanodunk, akkor tekintetünket az égre emeljük. Azt mondta: ahogy azok a gyermekek, akik iskolába menet egy sötét erdőn kell keresztül haladniuk, nem félnek, mert haladás közben tekintetükkel a fák koronái közt beszűrődő fényt keresik, úgy mi is úgy kapunk reményt és bátorítást, ha felfelé nézünk, vagyis Isten társaságát keressük. A püspök ugyanakkor három olyan szentírási részletet is kiemelt, melyek meglátásában támpontot jelenthetnek arra nézve, hogy helyesen tájékozódjunk, jó irányba haladjunk, illetve pontosan megértsük az élet és a halál titkát. Az egyik az a közismert húsvéti jelenet, amikor az asszonyok üresen találják Jézus sírját, és egy angyal világosítja fel őket a történtekről, vagyis a feltámadás tényéről. Isten ugyanis megoldást adott a halál problémájára, hatékony gyógyírt biztosított számunkra, és szent fia által utat készített nekünk is az örök élet felé. A második kapaszkodó Krisztus főpapi imája, melynek szavai tulajdonképpen arra világítanak rá, hogy Isten nem általánosít, hanem pontosan kidolgozta üdvözítő tervét, és ezen akarata nyilvánul meg a lehető legemberségesebb módon ebben a fohászban. A harmadik fogódzó pedig Szent Pálnak a tesszaloniakhoz írt első levele lehet, melyben az apostol feltárja másoknak is azt a kincset, amire ő már rátalált, vagyis a remény és a vigasztalás útját. Ő valóban Isten embere volt, ezért hozzá hasonlóan mi is hirdessük nem csak szavakkal, hanem tettekkel is, hittel és meggyőződéssel: a holtak feltámadnak, létezik örök élet, hiszen Krisztus is legyőzte a halált!- tanácsolta a főpásztor.

Ciucur Losonczi Antonius