Puscas: egyházi vagyonról nem egyezkedek

Nagyvárad – Publikusan egyetlen ortodox vezető sem mondott le a Lorántffy sportpályáról, ebből kifolyólag a helyi tanács erre vonatkozó határozata törvénytelen, mondta Florin Puscas a Szentháromság ortodox parókia parókus papja.

A nagyváradi “Szentháromság” ortodox parókia parókus papja Florin Puscas sajtótájékoztatót hívott össze csütörtök reggelre, melyen kijelentette: sem ő, sem a parókia világi tanácsa, de Sofronie püspök sem tett olyan publikus kijelentést vagy írt alá olyan dokumentumot, melyből az derülne ki, hogy az ortodoxok lemondtak a Lorántffy sportpályáról. Ha ez megtörtént volna sem ő, sem a hívek nem ellenkeztek volna, mondta Puscas, aki így folytatta: “Nekem elvi kérdés az, hogy az ortodox egyház javairól nem egyezkedek, ezért nem akarom, hogy ilyen színben tüntessenek fel.” Ezért is írta a parókia világi tanácsa az önkormányzat vezetőinek azt a nyílt levelet, melyben a vonatkozó helyi határozat törvénytelenségére hívja fel a figyelmüket. “Az a mód, ahogy a helyi önkormányzat válaszolt a nyílt levelünkre, felháborító”  – fogalmazott Puscas, ugyanis állítása szerint Groza így reagált: “ennek a botránynak minden résztvevőjét földhöz kéne csapni.”

Nyomásgyakorlás

Puscas felidezte az idén január 14-én az ortodox püspökségen lezajlott találkozót, melyen jelen volt Sofronie püspök, Mihai Groza polgármester és Marcel Bolos, az Ingatlanügyi Iagazgatóság igazgatója. Puscas elmondta: “ezen a találkozón Bolos ajánlatot tett  arra, hogy kapok 5 miliárd lejt egy templom építésére és további tízmilliárdot kap egyházunk a nagyváradi ortodox katedrális építésére.” E találkozó után egy nappal a parókia világi tanácsa elküldte Sofronienak azt a jegyzőkönyvet, melyben áldását kérik arra, hogy lemondjanak a sportpályáról. Erre nem érkezett válasz a püspöktől, ellenben a helyi tanács ennek a jegyzőkönyvnek az alapján vonta vissza az ortodox parókiától a sportpálya használati jogát. Puscas elmondta, hogy meg is fenyegették az önkormányzat részéről azzal, hogy büntetést kell fizessen ha nem mond le a sportpályáról egy olyan haszonbérleti szerződésre hivatkozva, mely kötelezi a parókiát arra, hogy templomot építsen a pályára. “Ez a szerződés hamisítvány, mert korábbi keltezésű mint a helyi tanácsi határozat, melyre hivatkozik. Egyébként a parókia soha nem is írt volna alá egy olyan szerződést, amelyben arra kötelezi magát, hogy a jelenlegi templomtól harminc méternyire másik templomot építsen” – fejtette ki Puscas. Arra a kérdésünkre, hogy az ominózus január 14-iki megbeszélésen Drincec püspök nem jelezte-e, hogy ő egyetért a pályáról való lemondással, Puscas egy kérdéssel válaszolt: “hallotta ön valaha azt, hogy Drincec püspök ilyesmit nyilatkozott volna, vagy erről szóló dokumentumot aláírt?”

Ki vállalja a felelősséget?

A történtek felidézése után Puscas megállapította: senki nem vállalja fel a pályáról való lemondás felelősségét, éppen ezért ők sem vállalhatják azt, hogy az ortodox vagyonról egyezkedők képében tüntessenek fel őket. Ezt a képet erősítette az is Puscas szerint, hogy a helyi tanácsi határozat elfogadását követően Csűry István református püspök személyesen neki is megköszönte a pálya-ügy megoldódását, továbbá Biró Rozália alpolgármester is arra kérte, hogy gondolkozzék el az ügyön. “Ez utóbbi eset is úgy csapódott le a hívekben, hogy én egyezkedek az alpolgármesterasszonnyal az egyház vagyonáról” – hangsúlyozta Puscas kilátásba helyezve, hogy minden jogi eszközt igénybe fog venni annak érdekében, hogy a sportpálya az ortodox parókia tulajdonában maradjon. Puscas kijelentette azt is, hogy nem Sofronie, hanem Csűry püspök kérte meg őt arra, hogy vonja vissza a Tőkés László és munkatársai ellen benyújtott büntetőpert, de a kérést ő visszautasította. A sportpálya-ügyben Puscas parókus a prefektushoz kíván fordulni. A református egyházkerület által csütörtökre szervezett, a sportpályaügy számukra kedvező megoldódása okán szervezett ünnepi rendezvények kapcsán Puscas elmondta: “mi nem fogjuk híveinket arra buzdítani, hogy tíltakozó akciókat szervezzenek.”

 

Pap István