Pünkösd: a Szentlélekkel élő ember óriás

Pünkösd: a Szentlélekkel élő ember óriás
Nagyvárad- A Szentlélek az az ötlet, amit az Úristen kigondol, és amellyel megközelít, ezért ha befogadjuk, és követjük őt, boldogok leszünk- hangsúlyozta pünkösdvasárnapi ünnepi szentmiséjében Exc. Böcskei László megyés püspök, melyet a Székesegyházban mutatott be.

Ötvennégy gyermek, illetve fiatal fogadta be pünkösdvasárnap délben a Szentlélek hét ajándékát az alkalomhoz illően gyönyörűen feldíszített nagyváradi Székesegyházban. Az ünnepi szentmise szónoka és főcelebránsa Exc. Böcskei László megyés püspök püspök volt, aki bevezetőjében az együttlét fontosságát domborította ki. Arra emlékeztette az egybegyűlteket: a Szentírás tanúsága szerint a tanítványok azon a bizonyos napon együtt voltak az emeleti teremben, és együtt kérték Isten ajándékát. A Bazilikában levők is együtt emlékeznek a Szentlélek eljövetelére, kitárják a szívük, lelküket, egész életüket, hogy megerősítse őket, és bátorítsa arra, hogy kiálljanak a hitük mellett, és élő tagjai legyenek az egyházuknak.
Az evangéliumi részlet Szent János könyvéből szólt, majd az ilyen szokásos előírásnak megfelelően Mons. Fodor József általános helynök ezúttal plébánosi minőségében bemutatta a főpásztornak a híveket, akik előkészültek a bérmálásra, és a szentség kiszolgáltatását kérik tőle. Ugyanakkor tanúskodott arról, hogy a bérmálkozók megfelelő hitoktatásban részesültek, és a szent gyónás által készültek elő a bérmálásra, így hinni lehet abban: méltóak rá, hogy Krisztus harcosai közé sorolják őket. Ezután a bérmálók azt felelték a püspöküknek: tudják, hogy a Szentlélek mit művel bennük.

Ne zárkózzunk el

Homíliájában Exc. Böcskei László arra hívta fel a figyelmet: napjainkban minden használati cikk tájékoztató leírással rendelkezik, mely révén a leglényegesebb tudnivalókat ismerjük meg, azokat a kritériumokat, melyek meghatározzák, hogy megvásároljuk-e az illető terméket vagy sem. Az eredetre, származásra, összetételre, tartalomra vonatkozó adatok birtokába jutunk, megtudjuk, mire való az adott áru, mikor jár le a szavatossági ideje. Tulajdonképpen elmondható tehát, hogy egész életünket átjárja az információszerzés, a mérlegelés, és a legjobb, legbiztonságosabb, legtartósabb dolgokat akarjuk megszerezni magunknak. Így működik a világi logika, ezért az ünnepkor is megkísért annak gondolata: mi a pünkösd hozadéka, érdemes-e egyáltalán időt pazarolni rá, vagy csak formalitást jelent? Az ilyen típusú okoskodásra azonban csak akkor kapunk helyes választ, ha úgymond ez esetben is kézbe vesszük, és elolvassuk a tájékoztató leírást, hogy tényleg megértsük, amit a pünkösd jelent, megvalósít bennünk és körülöttünk. Nem zárkózunk el Isten kezdeményező akarata elől, hanem tudomásul vesszük azt, hogy ő indított el egy olyan átalakítási folyamatot, melyhez igazodnunk kell, mert a mi javunkat szolgálja, pozitív eredményeket hoz az életünkbe.

Új elindulás

A főpásztor ugyanakkor arról is beszélt: az Ószövetségből tudjuk, hogy a zsidók peszách után hét héttel, az 50. napon hálaadó ünnepséget szerveztek, és az Istennel kötött szövetségre emlékeztek. Később pedig ezen a napon történt a Szentlélek eljövetele, a megváltás első és látható gyümölcse, ennek beteljesítője, a húsvét megkoronázása, mely Isten különleges közeledését igazolta felénk. Ez volt a kezdete annak, ami a mai napig folytatódik és megvalósul Krisztus egyházában, melyben az élet értékéről és a szépségéről szól az üzenet. Jelenti igazi önmagunk megtalálását a Szentlélek csendes fényében, meghívást a hitre. Ehhez azonban emberfeletti erő és hozzáállás kell, és ezt a Szentlélek tudja biztosítani számunkra. “A Szentlélekkel élő ember óriás, mert minden jóra képes. A Szentlélek az, aki képessé teszi a mai keresztényeket is arra, hogy kitűnjenek a világ előtt a jóságukkal, a hűségükkel, a szolgálatkészségükkel, és főleg Isten és embertársaik iránti szeretetükkel, és erre kapnak meghívást a bérmálkozók is”- nyomatékosította.

Ciucur Losonczi Antonius