Projektdömping a Bihar Megyei Tanácsnál

Projektdömping a Bihar Megyei Tanácsnál
A múlt heti megyei tanácsülésen az önkormányzati képviselő-testület tagjai megkapták azt az anyagot, amely azt tartalmazza, hogy jelenleg milyen projektekben érdekelt az intézmény.

A Horia Cartiş, a Regionális Fejlesztések és Külső Finanszírozású Programok és Projektek Főigazgatósága vezetőjének aláírásával ellátott anyagból kiderül, hogy jelenleg 565,3 millió lejt tesz ki a már aláírt, a szerződés megkötési folyamat tárgyát képező, benyújtott és elbírálás alatt levő, vagy előkészületi fázisban található projektek értéke.

2016 júliusa és 2017 júliusa között benyújtották és alá lett írva az a szerződés, melynek tárgya a Bihar megyei integrált hulladékmenedzsment rendszer finanszírozásának kitolása a következő fázisba. Ez a Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében valósul meg, értéke 104.583.002 lej áfával együtt, melyből az önrész 1.588.146 lej.

A tárgyidőszakban ugyanakkor a következő projektek lett letéve, és vannak a szerződésmegkötés szakaszában: a Körösvidéki Múzeum új székhelyének generálfelújítása, belső és különleges kialakítások- Regionális Operatív Program 2014-2020, 5. számú prioritási tengely, 21.645.912,92 lej; Észak Erdélyi Regionális útvonal, Erdélyi-szigethegység útja, a 764A és 108J jelzésű megyei utak felújítása és korszerűsítése, 43,375 km, Bihar megye- Regionális Operatív Program 2014-2020, 6. számú prioritási tengely, 134.680.908,84 lej áfával együtt. Letett és jelenleg elbírálás alatt levő projektek: Észak Erdélyi Regionális útvonal, Erdélyi-szigethegység útja, a 108K jelzésű megyei út felújítása és korszerűsítése, 12,893 km, Bihar megye- Regionális Operatív Program 2014-2020, 6. számú prioritási tengely, 36.341.959,05 lej; A román-magyar határ mindenkét oldalán levő természet konzerválása, védelme és népszerűsítése (Pronature), Interreg V-A Románia-Magyarország Program, 2014-2020, 1. számú prioritási tengely, 11.250.000 lej, melyből a Megyei Tanácsra 5.567.130 lej vonatkozik, az önrész pedig 111.342,6 lej; A Bihar Megyei Tanácsnak az ISO 9001:2015 szabványnak megfelelő teljesítményorientált adminisztrálása- Közigazgatási Kapacitás Operatív Program 2014-2020, CP4/2017-es prioritási tengely, 421.843,1 lej áfával együtt.

Kidolgozás alatt

Ugyanakkor folyamatban van a következő pályázatok kibocsátása: A Bihar megyei hegyvidék fenntartható fejlődésének integrált projektje, illetve a sürgősségi egészségügyi beavatkozások esetében a szolgáltatás és az elérhetőség fejlesztése- Interreg V-A Románia-Magyarország Program, 2014-2020, 1. számú prioritási tengely, 40.540.635 lej; Generáljavítások és belső kialakítások a Körösvidéki Múzeum új székhelyén, független dotációk második szakasza, Interreg V-A Románia-Magyarország Program, 2014-2020, 1. számú prioritási tengely, 15.743.700 lej; A Bihar és Hajdú-Bihar megyei lovassport tradíciók revitalizálása, Interreg V-A Románia-Magyarország Program, 2014-2020, 1. számú prioritási tengely, 17.100.000 lej; Félixfürdői Eurorégiós Kulturális Központ, Interreg V-A Románia-Magyarország Program, 2014-2020, 1. számú prioritási tengely, 4.500.000 lej; A Bunyitay-liget 8. szám alatti adminisztratív épület energetikai hatékonnyá tétele, Regionális Operatív Program 2014-2020, 3. számú prioritási tengely, 2.700.000 lej; A Csillagos-erdő kialakítása- Regionális Operatív Program 2014-2020, 7. számú prioritási tengely, 22.500.000 lej; A diófási pszichiátriai kórház energiahatékonyságának növelése, Regionális Operatív Program 2014-2020, 3. számú prioritási tengely, 24.750.000 lej.

Ciucur Losonczi Antonius