Profi diákszínjátszás

Hazatérés címmel negyedik alkalommal
szerveztek pantomím és dráma
fesztivált a Betánia Keresztény
Központban a hétvégén. Az
Európa szerte egyedülálló
keresztény amatőr
színjátszó fesztiválon
nagyváradi, temesvári,
gyulafehérvári és ausztriai csapatok
vettek részt.


A csapatok nagy beleéléssel, fiatalos
lendülettel és zenei
kísérettel adták elő az
ötletes darabokat, melyek központi
témája a hit és a Krisztusi
szeretet volt.