Prof. Dr. Csermely Péter előadása a váradi PKE-n

Prof. Dr. Csermely Péter előadása a váradi PKE-n
Nehéz manapság hitelesebb, elkötelezettebb személyt találni a magyar tudományos életben, mint Prof. Csermely Péter kutató, tudományszervező, aki április 24-én, kedden 17 órától tart előadást a PKE dísztermében.

 

Csermely Péter évtizedek óta áldoz időt és energiát a magyar tehetséggondozás fejlesztésére, a jövő nemzedékeinek géniuszainak kviálasztására és segítésére. Meg vagyok róla győződve, hogy ha 2150 körül visszatekintünk majd az elmúlt évtizedek azon teljesítményeire, melyekre mi, magyarok büszkék lehetünk, közülük számos megvalósításhoz Csermely Péternek bizonyosan köze lesz ezáltal – áll a szervezők által szerkesztőségünkbe eljuttatott meghívóban. – Ez már önmagában is elég ok lenne arra, hogy előadása számot tarthasson a szélesebb nagyváradi közönség érdeklődésére. Úgy gondoljuk azonban, hogy azért is indokolt a Janus Pannonius Szakkollégium hagyományaihoz híven «kinyitni a kapukat», ugyanis Csermely Péter emellett a magyar és a nemzetközi hálózatkutatás neves szakértője. Itt nem csak informatikai hálózatokra kell gondolni, elsősorban a világban megfigyelhető valamennyi féle és fajta hálózat, azok alkotóelemei és az ezek között fennálló viszonyok kutatását jelenti mindez. Csermely Péter érdekes előadásban mesélt erről a Mindentudás Egyeteme sorozat előadójaként.”

Bölcsek tanácsa

„A jövőért érzett felelősségét szemlélteti, hogy tagja volt a Sólyom László Köztársasági Elnök által létrehozott Bölcsek tanácsának, melynek feladata a jövő Magyarország fejlődési tervének kidolgozása volt az oktatás, a gazdaságélénkítés és a korrupció visszaszorítása révén. A testület által létrehozott Szárny és teher c. kötet szakmailag megalapozott választ ad ezekre a kihívásokra, Csermely Péter mellett olyan kutatók vettek részt ugyanis a BT munkájában, mint Lámfalussy Sándor közgazdász, akit gyakran emlegetnek egyszerűen «az euró atyja»-ként.

Jelen előadásában a professzor kifejti véleményét a hálózatok és a tehetségfejlesztés kapcsolatáról. Boldogok vagyunk, hogy ezen sokoldalú tudós két «szerelme» egyszerre kerül bemutatásra és kölcsönös összefüggései is felszínre kerülnek az előadás során. Csermely Péter blogja ma az egyik legnívósabb és legnépszerűbb magyarországi blog. Csermely Péter személye bizonyítja, hogy a nemzetközi tudományos elismertség és a közvetlen, blog szférában történő publikálás nem összeférhetetlen, mint ahogy az sem, hogy a társadalom minden szintjén ismert és elismert kutató őszinte figyelmet fordíton a gyermekekre is, ne érezze méltatlannak azt, hogy ebben a közegben is otthonosan mozog, hanem tekintse azt a jövő generációba történő befektetésként. Csermely Péter tehát nem csak elsőrangú tudós, kiemelkedő pedagógus is, a szó legnemesebb értelmében.

Biztosak vagyunk benne, hogy ezúttal a Janus Pannonius Szakkollégium történetének egyik kiemelkedő eseményére várhatjuk Önöket.”