Problémát okoz a román nyelv

Problémát okoz a román nyelv
Szatmár megye – A magyar tagozatos diákok számára a tanulás során főként a román nyelv okoz problémát, mely főként a fiatalok tanulmányi eredményein és a vizsgák jegyein mutatkozik meg.

Kedden délután a Szatmár Megyei Tanfelügyelőség multimédia terében került sor a magyar oktatást kiértékelő értekezletre Kónya László főtanfelügyelő–helyettes vezetésével, emellett felszólalt Miclăuş Judit az elemi oktatásért felelős szaktanfelügyelő, valamint Cziprok András menedzsmentért felelős tanfelügyelő. Az kiértékelés során Kónya László felhívta a jelenlévő iskolaigazgatók, aligazgatók és pedagógusok figyelmét, hogy fektessenek nagyobb hangsúlyt a román nyelv oktatására, mivel sok esetben a román tagozatos diákok nagyobb eredményeket érnek el — képességvizsgákon, érettségiken —, mint a magyar tagozaton tanuló gyermekek. Emellett többek között szó esett a román és az európai oktatás összehangolásáról, valamint különböző adatokat mutatott be a főtanfelügyelő–helyettes. A tavalyi tanévben a magyar tagozatos diákok 95 százaléka, míg idén a tanulók 96,29 százaléka ért el átmenő jegyet minden tantárgyból, 6,67 százalék pótvizsgázott, 3,70 százalék megbukott és voltak akik elhagyták az iskolát.

A gyermeklétszám csökkenéséről is szó esett: „a tanulók létszáma több, mint 2000–el csökkent az elmúlt 10 év során, jelenleg 16945 gyermek tanul magyar tagozaton — óvodától XII. osztályig” — mondta Kónya László. Az adatok között szerepelt 2003/2004–es és a 2007/2008–as tanév összehasonlítása is: 2003–ban 151 óvodai csoport indult, idén 167, emellett 325 elemi osztályról idénre ez a szám 318–ra csökkent, az V–VIII. osztályok száma pedig 319–ről 285 lett, a középiskolai osztályok száma 77–ről 90–re csökkent. Emellett a főtanfelügyelő–helyettes örvendetesnek találta, hogy megyénkben 10 év során növekedett a szakképzett pedagógusok  száma — 71,5 százalékról 95 százalékra. Kónya László bemutatóját követően Miclăuş Judit is felszólalt, aki elmondta, hogy az elemi oktatásban is problémát okoz a román nyelv tanulása és tanítása.