Presbiteri tisztújítás Szalacson

Presbiteri tisztújítás Szalacson
Bihar megye – A napokban Szalacson tartotta az Érmelléki Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége tisztújító közgyűlését. A 36 egyházközség közül mindössze 11 képviseltette magát, további kettő igazoltan hiányzott.

Az egyházközségekben nemrégiben lezajlott presbiterválasztások után került sor az egyházmegyei presbiteri szövetség tisztújítására. Az egykori református leányiskola épületében, melyet visszaszerzett a szalacsi gyülekezet, Gellért Gyula esperes volt az igehirdető, aki Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első leveléből idézett: „Mert Isten munkatársai vagyunk…” Nem csak a lelkészek, de a presbiterek is felelősek a gyülekezet vezetéséért, az istentiszteletekért, a szeretetszolgálatokért, hiszen „ők a gyülekezetek keze, lába, szeme, szíve”, és aki nem szívvel–lélekkel végzi a rábízott munkát, az csak imitálja azt, figyelmeztetett a bihardiószegi lelkipásztor.

Egyharmados részvétel

Utána Botos András helyi tiszteletes köszöntötte a megjelenteket, majd az esperes lajstromozásából kiderült, hogy csupán 11 (Berettyószéplak, Bihardiószeg, Érköbölkút, Érmihályfalva, Érsemjén, Hegyközszentmiklós, Nagyjanka, Kiskereki, Margitta, Ottomány, Szalacs) gyülekezet képviseltette magát összesen 45 lelkésszel, gondnokkal vagy presbiterrel, kettő (Bályok, Szentjobb) igazoltan maradt távol. Hiába a lelkesítő igehirdetés, ha már a választások utáni első közgyűlésen is csak az egyházközségek harmada vesz részt – ezt a munkát komolyabban kellene venni, vélte Kovács Zoltán, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) főgondnoka.

Elnökség és küldöttek

Ezt követően az egyházmegyei presbiteri szövetség elnöki tisztségét hat évig betöltő Nagy Sándor olvasta fel tevékenységi beszámolóját, majd Balázsné Kiss Csilla érmihályfalvi lelkész tartott előadást A biblia tanítása a tiszteletadásról címmel. Rövid szünet után kezdődött a tisztújítás, melynek során elnöknek választották Ványi Attilát (Érsemjén), titkárnak Kéri Attilát (Ottomány), jegyzőnek Nagy Sándort (Érmihályfalva) – alelnök az egyházmegye mindenkori főgondnoka, pillanatnyilag a szentjobbi Czaholi Tibor – és ugyancsak szavaztak a megjelent gyülekezetenként egy–egy küldöttről a KREK április 15.–én tartandó közgyűlésére. Az összejövetel végeztével a szalacsi gyülekezet vendégül is látta a résztvevőket.

Református iskolát indítanának

 

Nagy Sándor elnöki beszámolójában szó esett templomok és lelkészlakok felújításáról, ravatalozók építéséről, a szórvány segítéséről, illetve arról, hogy a fiatalokat a konfirmálásuk után is meg kell tartani az egyház kötelékében. A témához kapcsolódva Kovács Zoltán, aki a KREK mellett az érmihályfalvi egyházközség főgondnoka is, elmondta, a város reformátusainak vezetői céljuknak tekintik, hogy már szeptembertől beindítsák az egyházi iskolai oktatást, Sass Kálmán nyomdokain haladva. Az első I. osztály terveik szerint a Kerekeskúti iskolában kapna helyet.