Premontreiek: Pásztai Ottó maradt az elnök

Premontreiek: Pásztai Ottó maradt az elnök
Nagyvárad – Csütörtök délután a Szent László Római Katolikus Gimnázium egyik osztálytermében szokásos havi összejövetelüket tartották a premontrei öregdiákok. Ezúttal a kétévente esedékes tisztújításra került sor.

Makai Zoltán vezette le az egyesület szabályzata értelmében kétévente esedékes tisztújító közgyűlést. Pásztai Ottó elnöknek a szervezet 2009-es és 2010-es évi tevékenységéről szóló jelentéséből egyebek mellett kiderült: az elmúlt két évben túlnyomó többségében megvalósultak a célok és tervek. Mivel Nagyvárad társadalma előtt zajlanak a tevékenységeik, a premontreiek nagy örömére szolgál, hogy többen is kérték, csatlakozhassanak hozzájuk. Ugyanakkor fokozatosan emelkedett a pártoló tagok létszáma is. Igyekeztek valamennyi rendezvényre eljutni: az elmúlt huszonnégy hónapban 194 eseményre kaptak meghívót, s 141 esetben tudtak igent mondani a felkérésre. A számtalan ünnepség, kiállítás, könyvbemutató stb. közül az elnök külön megemlített néhányat, melyeket kiemelten említésre méltónak talált. Hangsúlyozta: továbbra is osztatlan sikere van azon kezdeményezésüknek, hogy a közösen aláírt név- és születésnapi köszöntőket személyesen vagy postán eljuttatják az ünneplőkhöz. A visszajelzések meghatóak, hálásak, mindenki érzi, hogy kötődik egy olyan közösséghez, mely figyel rá.

Továbbra is népszerűek ugyanakkor a havonkénti összejöveteleikre meghívott vendégek előadásai. Úgy a bel-, mint a külföldi kapcsolataik igen jók, remélik, ezentúl is megmaradnak. “Joggal érezzük, hogy öregdiák közösségünk mindenkor aktívan részt vesz városunk mindennapi életében, kulturális eseményein, és álszerénység nélkül elmondhatjuk, sok mindent letett a magyarság asztalára. Köszönet illeti ezért a kedves öregdiáktársakat, akik remek baráti közösséget alkotnak, s ki-ki ideje és lehetősége szerint részt vesz egyesületünk sokrétű tevékenységeiben, vállalva sokszor a zongoracipelést is”, fogalmazott Pásztai Ottó.

Vezetőség választás

Az elnöki beszámoló után Hatfaludy Anna könyvelő ismertette a költségvetési mérleget. Az ellenőrző bizottság részéről György-Csáky Ernő, kuratóriumi tagként pedig Zilahi Bertalan szólalt fel. Az elhangzottakhoz Makai Zoltán annyit fűzött hozzá, megitélésében az egyesület igen szép tevékenységet fejt ki: továbbviszi és ápolja a premontrei szellemiséget, összefogja a volt diákokat és régi ismerősöket, könyvkiadással is foglalkozik- ami napjainkban nagy szó- és az ifjúságot is felkarolja.

Ezt követően az új vezetőség megválasztására került sor, nyílt szavazással. A következő két esztendőre is bizalmat kapott Pásztai Ottó elnök. Tiszteletbeli alelnök Vesselényi Tibor, alelnök Wéber Antal, titkár Vonház Antal maradt. Könyvelőként Hatfaludy Anna, pénztárosként Fazekas Sándor tevékenykedik ezután is. Vezetőségi tanácstag Szutor Mihály, Szabó Ferencz, Kádas Károly és Pogán Sándor, az ellenőrző bizottságot Drimba Béla, György-Csáky Ernő, Tóth Gyula és Varga András, a kuratóriumot pedig Bod Péter, Zilahi Bertalan és László István alkotják.

Ciucur Losonczi Antonius