Premontrei öregdiákok: gondolatok az ősrobbanásról

Premontrei öregdiákok: gondolatok az ősrobbanásról
Pásztai Ottó elnök köszöntője után Makai Zoltán ny. mérnök, egyesületi tag tartott előadást a váradi Premontrei Öregdiákok Egyesületének legutóbbi találkozóján a Szent László Líceumban.

Az ősrobbanás elmélete egy olyan világképet sugall, mely kitágítja istenképünket, és egy csodálatos teremtő Isten képe bontakozik ki szemünk előtt. Isten a kezdettől fogva úgy teremti ezt a világot, hogy az ember kifejlődhessen, márpedig oly módon, melyre azelőtt nem is gondoltunk- szögezte le felvezetőjében Makai Zoltán. Arra hívta fel a figyelmet: az ősrobbanás elmélete egy belga pap, George Lemaitre munkája, aki 1931-ben közölte elméletét a fizikai világmindenség keletkezéséről és fejlődéséről. A szerző szerint körülbelül 13-14 milliárd évvel ezelőtt, a világmindenség egyetlen pontban, egy óriási ősatomban létezett, mely magába foglalta a jelenlegi univerzum teljes tömegét és energiáját. Az elmélet szerint ez az ősatom, ez a nagyon sűrű anyag átváltozott robbanásszerűen difúz állapotúvá, több fázisban, és ezt az eseményt nevezzük mi ősrobbanásnak, vagyis bing-bangnak. A robbanás után megkezdődött az univerzum tágulása, mely ma is tart. A 300.000-ik évben a bing-bang után a világegyetem hőmérséklete 3000 Kelvin fok alá csökkent, és így megjelentek az első atomok, melyek közt szabad terület alakult ki, ami lehetővé tette a fotonok szabad mozgását, így a fény is szabadon terjedhetett az univerzumban.
Az ősrobbanás elméletének alapját Einstein relativitáselmélete képezi. Az E=mc2 képlet alapján kijelenthetjük, hogy a tömeg tulajdonképpen tárolt energia, és tömeg nem létezhet energia nélkül. Felvetődik azonban a fordított kérdés: létezhet-e energia tömeg nélkül? A tudomány mai állása szerint igen, és ezt alátámasztja például a mágneses tér, amely energiát tartalmaz és erőt fejt ki, mágneses töltés nélkül. Ugyanide sorolhatjuk a pszichikai energiát is.

Energia konverter

Arról is szó esett az előadásban: feltételezhető, hogy az ősrobbanás előtt létezett egy másik univerzum, egy anyag nélküli, ún. energiauniverzum, melyet az ember nem láthat, nem hallhat, nem érzékelhet, de az einsteni elmélet szerint létezik, és kapcsolatban van az anyagi univerzummal. Az energia univerzum Einsteinja lett a Teremtő, akinek köszönhetjük a világmindenség megalkotását. A keresztény hitvilág szerint a Teremtő nem más, mint Isten, aki transzcendens, a legfelsőbb energetikai alkotás, mely túl van minden emberi elmén, de mindig nyitott az emberi megismerés horizontjára. A bing-bang előtt Isten uralta az energetikai univerzumot, és felette volt a többi energetikai formának.
Ugyanakkor a Teremtő logikusan rájött arra, hogy ha szeretetet szeretne nyerni, szükséges saját képmására egy teremtényt megalkotni, így teremtette meg Isten az embert. „Először az ember láthatatlan szellemét kreálta meg, a testet azonban sokkal később formálta meg, és lehelte bele a gondolatában levő embert. Az emberi test megalkotása alkalmával pedig a Teremtő egy energia konverterrel látta el az embert, mely az agyunk, ami egy csodálatosan komplex összetett szervünk. A Teremtővel való kapcsolattartás, a kommunikálás, a viszonzott szeretet minősége, mind olyan témák, melyek végigvonulnak az emberiség történelmén, a világmindenséget uraló legnagyobb erő tehát a Szeretet”- hangsúlyozta Makai Zoltán, aki Nemesszeghy Ervin Az ősrobbanás és következményei című munkájából inspirálódott.

Ciucur Losonczi Antonius