Pozítiv életszemlélettel kecsegtetnek

Pozítiv életszemlélettel kecsegtetnek

Nagyvárad – Csütörtök
délelőtt
sajtótájékoztatót
tartották a Bihar Megyei Tanács
székhelyén. Radu Ţîrle elnök
a megye villanyhálózatának
bővítéséről és egy
amerikai intézet képviselőinek
látogatásáról számolt
be.


A rendezvény első felében Radu
Ţîrle
elnök arról
számolt be, hogy a Megyei Tanács
Műszaki Igazgatósága és az
Electrica Rt. példás
mozgosító erejének,
együttműködésének
és fellépésének
betudhatóan a Bel- és
Közigazgatásügyi Minisztérium a
2007-2009. közötti időszakra
vonatkozó, az elektromos
villanyhálózat
bővítését

 célzó 167,7 millió lej
összértékű országos
program keretében 53,7 millió lejt utalt
ki Bihar megyének. A siker többek közt
annak köszönhető, hogy az elmúlt
hetekben a két intézmény több
mint ötven projekttel bombázta a
szaktárcát, azt követően, hogy
az illetékesek tárgyalásokat
folytattak az ügyben érintett
települések polgármestereivel annak
érdekében, hogy
elkészítsék a
hatástanulmányokat és a
műszaki tervrajzokat. A fejlesztés az
egész megyét érinti, nem
csupán a kisebb falvakat, hanem
például a megyeközpont
újonnan létesített
lakónegyedeit is. Egy másik
témára áttérve az
önkormányzati vezető
megdöbbenésének adott hangot annak
kapcsán, hogy milyen munkát
végeznek egyes útjavító
 
cégek. Példaként a
Felsőbiharkristyor melletti hepehupás utat
említette, fényképekkel
támasztva alá a
mondandóját. “Beszélni fogok az
illető helységek vezetőivel, hiszen
türhetetlen, hogy milliárdokat
költenek olyan munkálatokra, amelyek
minősége már a startnál
megkérdőjelezhető”, igérte.

Amerikából jöttek


A sajtótájékoztatón
részt vettek Az élet alapvető
principiumai
 elnevezésű amerikai
alapítvány képviselői is,
akik egy konferencia központot szeretnének
létrehozni Bihar megyében. A
szociális, tanügyi és
egészségügyi szférában
tevékenykedő kormányfüggetlen
szervezetet 1960-ban alapították,
napjainkban tizenként külföldi
országban és tizenhét
egyesült államokbeli
településen van jelen. A
működtetők olyan programokat
kinálnak az érdeklődők
számára, melyek szerintük
hozzájárulnak egy pozitív
életszemlélet
kialakításához, az
egészség megőrzéséhez,
a családi konfliktusok
kiküszöböléséhez és
a válások számának
csökkentéséhez.
Állításuk szerint, akik
hozzájuk fordulnak, azok rájönnek
arra, hogy a humán kapcsolatok fontosabbak az
anyagi javaknál, mert nem a pénz
boldogít, hanem a kölcsönös
szeretet
.  Bill Gothard elnök
fontosnak találta kihangsúlyozni, hogy
nem egy vallásos szektáról
 van szó, Radu Ţîrle pedig azt
szögezte le, hogy a konferencia központ
magánpénzből
 épül, a Megyei Tanács pedig
csupán egyik haszonélvezője lesz az
ott nyújtott szolgáltatásoknak.

Ciucur Losonczi Antonius