Pótérettségi

Szatmár megye – Július 17-ig iratkozhattak be
az érdekeltek az érettségi őszi
vizsgaidőszakára. A megyei
tanfelügyelőség adatai szerint idén
a második vizsgaidőszakra összesen 1066
tanuló iratkozott be, akik közül 756
idén végezte a XII. osztályt.

Az őszi érettségi augusztus
17–én veszi kezdetét a román
nyelv és irodalom szóbeli
próbával, az utolsó vizsgát
augusztus 26–án tartják az
érettségizők számára, az
eredményeket pedig augusztus 28–án
függesztik ki a vizsgaközpontokban. Aznap, 16
és 20 óra között a jegyeikkel
elégedetlen diákok óvásokat
nyújthatnak be. A végleges
eredményeket szeptember 3–án helyezik
ki. Az érettségizők 3
vizsgaközpontban vizsgáznak, dolgozataikat
pedig egy javítóközpontban
értékelik majd — azt, hogy melyik
tanintézmények adnak helyet a
vizsgaközpontoknak augusztus 10–ig teszi
közzé a tanfelügyelőség.