Pontokba szedett megegyezés

A tanügyben dolgozók nem kezdenek újra
sztrájkba mindaddig, amíg a
tanügyminisztérium és a kormány
betartja a szerdán a tanügyi szakszervezetekkel
közösen elfogadott egyezmény
kitételeit.

Ecaterina Andronescutanügyminiszter szerdán azt
üzente azoknak a tanulóknak,
akik csütörtökön fogják
letenni az egységes
vizsgá
t román nyelv és
irodalomból, hogy egy normális napra
készüljenek, miután a legnagyobb
tanügyi szakszervezetek
aláírták az
egyezményt a
tanügyminisztériummal. A tízpontos
egyezmény legfontosabb kitétele a
tanügyre fordítandó
költségvetési összegekre
vonatkozik, melyből fedezni lehet a
tanárok fizetéseit. Az
egyezmény második pontja
értelmében májusban egy
bizottság fog alakulni a
Tanügyminisztérium
kezdeményezése nyomán, mely azt
fogja ellenőrizni, hogy milyen módon
és hatékonysággal
valósultak meg azok a beruházások,
meleyeket a kormény a tanügyben
kíván eszközölni. A harmadik
pont a tanügyi
decentralizációról szól, a
negyedik pont az eddig érvényben
lévő kinevezési rendszer
érévnyben tartását foglalja
magában. A további pontok az
állami szektorban dolgozók
egységes, európai modell szerinti
meghonosításra, a folyamatban
lévő kutatási programok
folytatására vonatkoznak. A
tanügyisek vállalták azt, hogy
felfüggesztik a sztrájkot, amennyiben a
kormány teljesíti a megegyezésben
foglaltakat.

Német modell

Dan Nicabelügyminiszter
a tanügyi szakszervezetek
képviselőivel folytatott
tárgyalások közben elmondta, hogy a
tanügyisek biztosítékokat kaptak a
szaktárcáktól arra, hogy az
idén nem csökkennek a fizetések az
oktatási rendszerben, és amikor a
gazdaság azt megengedi, akkor a kis
fizetésüeket fogják elsősorban
segíteni. A belügyminiszter a
fizetéscsökkenés
kivédése érdekében
hivatkozott a Nemzetközi
Valutaalap
pal kötött
megegyezésre is. Nica
hozzátette, hogy az egységes
bérrendszer a tanárokat az őket
megillető helyre helyezi majd. 
„Úgy hisszük, hogy az év
második felében, amennyiben a
román gazdaság ismét emlekedni
fog, minden erőfeszítésünkkel a
kisjövedelmüek felé fordulunk.”
A miniszter elmondta, hogy a német
bérrendszer átvétele lenne
szükséges Romániában, hiszen
mint mondta: „sehol a világon az
állami költségvetésből
nem keresel százszor többet
másoknál, aki ezt akarja, az menjen a
magánszektorba.”