Politikai mítosz lebontása

filme-carti.ro
filme-carti.ro
A kommunizmus idején kialakult rendszert, korszakot még mindig időszerű tanulmányozni. Az adott kor vezetőivel kapcsolatban különböző mítoszok, hamis hírek keringenek bizonyos körökben, melyek a valóságos, történelmi tényeket helyettesítik.

Romániában a kommunista eszmének nagy híve volt Ana Pauker, aki aktív szerepet játszott az új társadalmi rend kialakításában. Végül a sztálinista korszakban, az ötvenes években minden „társadalmi rossz” előidézőjének tartottak. Erről a rendkívül ellentmondásos és ellentétes személyiségről Radu Gabrea, európai hírű filmrendező „Împărăteasa roșie- Viața și aventurile Anei Pauker” cimen, 60 perces dokumentumfilmet készített, amelyet a 6. Medgyesi Nemzetközi Közép-Európai Filmfesztiválon mutattak be.

A dokumentumfilm ötlete

A dokumentumfilm két év alatt készült el. Az alkotó hiteles forrásokat használt fel. Levéltári anyagokat az adott korból, valamint a napi sajtóban megjelent anyagokat kutatta fel. A rendező szándéka, hogy a szocialista rendszer megszállott hívét minél árnyaltabban mutassa be, figyelembe véve a történelmi tényeket. Aránylag kevés anyag van róla. Csak a nyilvános megnyilvánulásokról, melyeken felszólalt, találtak felvételeket. Lévén zsidó származású, a sztálinista korszak 50-es éveiben minden rossz elkövetőjének tekintették. Ezt a mítoszt erősítette meg Gheorghe Gheorghiu Dej, akivel viszonya volt. Idővel Ana Pauker neve elfelejtődött. 2001-ben, Robert Levy amerikai történész, 400 oldalas könyve jelent meg a politikusnő életéről „Ana Pauker: The Rise and Fall of a Jewish Communist” címen (University of California, Press, 2001). Radu Gabrea, Robert Levy, Anna Pauker életéről szóló könyvét olvasva, jutott arra az elhatározásra, hogy filmet készítsen. A filmezés során interjúkat készített Vladimir Tismăneanu politológussal, Adrian Cioroianu történésszel, Gheorghe Onișoru történésszel, valamint Liviu Rotman történésszel. A szövegeket Victoria Cociaș és Vlad Rădescu színművészek mondták el. A szöveg összeállításánál felhasználták a Román Nemzeti Levéltár, a Nemzeti Filmarchívum és a Román Akadémiai Könyvtár ez irányú anyagát. Forgatókönyvírók: Radu Gabrea, Magdalena Schubert. Operatőr: Alexandru Macarie. Vágó: Melania Oproiu.

Tündöklés és bukás

Ana Pauker (1893- 1960) szegény rabbi családban született, Codăești-ban (Moldávia). 1915-ben csatlakozott a szocialista demokrata eszmékhez. Megismerkedik Marcel Paukerrel, aki a kommunista mozgalom lelkes híve, aktív tagja. Házasságot kötnek. 1928 és 1940 között Moszkvában éltek, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Férjét Marcel Paukert hamis vádak alapján bebörtönözik, 1937-ben, a tisztogatás idején, Sztálin kivégeztette. Ennek ellenére Ana Pauker nem változtatta meg álláspontját a szovjet- rendszerrel szemben. Többször volt letartóztatva. 1945 után visszatérve az országba, egyik vezető személyiség volt, Románia külügyminisztere (1947-1952). Ő volt az első olyan nő, aki magas politikai funkcióba került. A világon az első női külügyminiszter. Fellépett a rendszer egyes túlkapásaival szemben. 1952-ben letartoztatják. A pártfelvételek során elkövetett hibák, a kollektivizálással kapcsolatban marasztalták el. Bukása a párton belüli belső harcokhoz is kötődik. Kegyvesztetté vált. Nyilvánosságra kerülnek a kalandjairól szóló pletykák is. Kiszabadulása után a Politikai Kiadónak fordít.

A film erénye

A film nagy erénye, betekintést nyújt a kor hangulatára, eseményeire, a politikai repressziókra. Abban a korban, milyenek voltak az emberi kapcsolatok. Milyenek voltak a politikusi kapcsolatok? Érdekes és sokszor humoros, ahogyan váltakoznak a különböző, politikusok egymáshoz való viszonyulása, felső szinten. Ki, mikor, ki mellett áll a protokoll események alkalmával. Talán ilyen tekintetből dr. Peru Groza karriertörténete a legváltozatosabb. Szerintem adottságaiból kifolyólag ő járta meg a hazai politikai lépcsőfokozatainak legértékesebb útját. Lévén ügyvéd, pontosan tudta, mit engedhet meg magának.

Radu Gabrea, kivételes rendezői adottságainak is köszönhetően, Ana Pauker életpályának ívelését és bukását, a történelmi tények alapján, rendkívül árnyaltan mutatja be, lebontva bizonyos politikai mítoszokat. Hitelesen érzékelteti, miként valósult meg a politikai „tisztogatás”, a leszámolás a rendszer számára „kényelmetlen” személyekkel. Ana Pauker a kommunista eszmék híve volt, ismerte az akkori idők gazdasági, társadalmi problémáit, a politikai represszióit, de kritikailag viszonyult kollektivizálás, a szovjetizálással szemben. Szalont tartott fenn, ahol szívesen látta a polgári származású értelmiségieket is. Sajátos módon vállalta a zsidóságát. De mindennél fontosabbnak tartotta a kommunista párt ideológiáját, az új társadalmi politikai rendszer megteremtését. Eddig ismeretlen képeket láthat a néző az Ana Pauker perével kapcsolatban. A filmben, ha nem is tételesen, de megfogalmazódott a kérdés, végső soron miként válhatott Ana Pauker a rendszer áldozatává.

Radu Gabrea szerint a film hozzájárul a jelenkori romániai történelmi hamisítások feltárásához.

Csomafáy Ferenc

Címkék: ,