Politikai játszma a névtáblaügy

Politikai játszma a névtáblaügy
A nagyváradi politikai élet magyar képviselői egymástól függetlenül, de egyhangúan elítélik a Demokrata-Liberális Párt (PD-L) Bihar megyei szervezetének a régi magyar utcanevek eltüntetésére meghírdetett kampányát.

Elsőként Szabó Ödönt, a Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnökének véleményét kérdeztük a PD-L által kezdeményezett akcióról. Szabó elmondta: “Nyílvánvalóan választási kampányfogásról van szó, mert ez nem egy olyan fajsúlyos ügy, amivel választások előtt elő kell állni. A PD-L ne minket, hanem a saját polgármesterét szólítsa fel arra, hogy ültesse gyakorlatba a már elfogadott, az utcanévtáblákról szóló tanácsi határozatot. Nem fogunk részt venni a PD-L által meghírdetett utcanévlefestési akción, sőt, ugyanazon a napon, amelyen ők ezt megszervezik, mi szólítjuk fel őket arra, hogy azt ültessék gyakorlatba, amire van tanácsi határozat.” Biró Rozália, Nagyvárad alpolgármestere a PD-L kezdeményezése kapcsán így nyilatkozott: “egy önkormányzati vezetőtől elsősorban az várható el, hogy a helyi törvényhozás döntéseit gyakorlatba ültesse. Abból kell kiindulni, hogy ez feliratozás arra vall, hogy van a városnak egy jelentős magyar közössége, amelynek egy jó része talán szeretné, hogy a régi utcanevek valamilyen formában felkerüljenek a közterekre. Az itt élő nemzetiségek kívánságait össze kellene hangolni, és akkor otthon érezheti magát Nagyváradon a román, a magyar és a roma is.” Ami pedig Mihai Groza polgármester azon nyilatkozatát illeti, miszerint az utcanevekről szóló tanácsi határozatot “az alkalmas pillanatban ültetik gyakorkatba”, erre Biró Rozália eképp reagált: “a polgármester a törvény szerint a végrehatás feje. Már ebben a meghatározásban is benne van az, hogy a polgármesternek az a dolga, hogy végrehajtsa azt, amiről a tanács döntött. Amikor a helyi tanács elfogad egy határozatot, akkor már döntött arról is, hogy elérkezett a pillanat az adott határozat gyakorlatba ültetésére. A polgármesternek nincs módjában a végrehajtás időpontjával kapcsolatban mérlegelni” – szögezte le Biró Rozália.

Mi a baj Szent Lászlóval?

Kóródi László a Magyar Polgári Egyesület Bihar megyei szervezetének elnöke, különválasztva a soviniszta plakátok és a régi magyar utcanevek ügyét, lapunknak nyilatkozva elmondta: “minden soviniszta állásfoglalástól távol tartjuk magunkat, nem értünk velük egyet. De szerintem az senkit sem bánthat, ha valahol megemlékeznek a régi utcanevekről, és ha valakik tesznek azért, hogy ezek megmaradjanak a köztudatban. Mi kifogásom lehet például Szent László ellen? Sőt, illenék megemlékezni rájuk. Ezek nem népellenes, hanem építő emberek nevei. Ha a PD-L-t az zavarja, hogy ezek az elnevezések ad-hoc vannak felfestve, akkor azt javaslom nekik, hogy készítsenek utcanévtáblákat és szervezett formában tegyék fel azokat az épületekre” – vonta le a következtetést Kóródi László.

Brüsszelig jutott

Nagy József Barnát, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Bihar megyei szervezetének elnökét először arról kérdeztük, hogy van-e bármilyen közük a Nagyváradon felbukkant -  azóta eltüntetett – soviniszta plakátok felragasztásához. Az ifjusági vezető elmondta: “Én Brüsszelben voltam a héten, ott hívtak telefonon az itthoniak és jelezték, hogy megjelentek ezek a soviniszta plakátok. Leszögezem: a plakátragasztási akcióhoz semmi közünk és visszautasítok minden ehhez kapcsolódó vádat. Nagy butaságnak tartom ezt az akciót: most előállni egy ilyennel, amikor mi a régi magyar utcanevekért harcolunk, ezzel mintegy ártanak a célkitűzésünknek. Én nem zárom ki a provokáció lehetőségét sem. Emlékszem arra, hogy három évvel ezelőtt Kolozsváron jelentek meg soviniszta röpcédulák, később pedig kiderült, hogy a Noua Dreapta szélsőséges szervezetnek volt köze azokhoz a röpcédulákhoz. Érdekességként megjegyzem, hogy Brüsszelben hétfőn a román delegáció foglalkozott a plakát-üggyel, felkérve mindenkit, Borbély László minisztert is, hogy határolódjon el ettől. “

Mi a baj Szent Lászlóval? – 2

“Minket, nagyváradi magyarokat fel kell háborítson Mihai Groza polgármester kijelentése miszerint sajnálatos az, ha olyan igény fogalmazódik meg, hogy a város főterét Szent Lászlóról nevezzék el. Azt is leszögezem, hogy az EMI mint szervezet nem festett magyar utcaneveket az épületekre. Magánszemélyek voltak a tettesek, de hogy kik,  azokat találják meg, de akár ki is lehet találni…” – folytatta nyilatkozatát Nagy József Barna, aki a PD-L által meghírdetett magyar utcanéveltüntető akcióról elmondta: “A PD-L meg a városvezetés az obszcén feliratok eltüntetésével legyen elfoglalva. Az EMI nem vesz részt ebben az akcióban, azt viszont a figyelmükbe ajánlom, hogy a házfalakra felfestett obszcén, trágár kifejezések, a focicsapatokat éltető vagy szidó feliratok ugyanolyan minősítésűek, mint a magyar utcanevek, sőt, rosszabbak, hiszen egy gyerek lelkivilágának nem tesz jót az, ha a házfalakon obszcén feliratokat olvas. Amennyiben a PD-L csak a magyar utcaneveket fogja eltüntetni, akkor egyértelművé válik, hogy magyarellenes akcióról van szó.”

Bíróságra!

“Nem fogunk a PD-L fenyegetéseitől megijedni, és azon is gondolkozunk, hogy a közigazgatási bírósághoz fordulunk a városvezetés háromszorosan jogtipró magatartása miatt. Egyrészt a városvezetés nem ülteti gyakorlatba az utcanevekre vonatkozó, már 2006 szeptemberében elfogadott határozatot, nem válaszolmagyarul a beadványunkra, holott törvény kötelezi őket erre, mint ahogy arra is, hogy harminc napon belül válaszolnia kell minden beadványra, mondanom sem kell, hogy ezt sem tették meg” – tette hozzá végül Nagy József Barna.

 

A névtábla-ügy további fejleményeként Kiss Sándor, a bihar megyei RMDSZ elnöke, megyei tanácselnök felajánlott 100 millió régi lejt arra, hogy a nagyváradi városvezetés gyakorlatba ültethesse az utcanévtáblákról szóló határozatot. A szerkesztőségünkhöz beérkezett, Mihai Grozanak címzett, az RMDSZ fejlécével és Kiss Sándor aláírásával ellátott közlemény szövege magyarul így hangzik: “Tisztelt Polgármester Úr, értesültem arról, hogy érdeklődik a nagyváradi kétnyelvű utcaelnevezések iránt. A Nagyváradi Helyi Tanácsnak egy határozata is van erre vonatkozóan. Tekintettel az ön által (a sajtóban) tett nyilatkozatra, melyből kiderül, hogy nem sikerült beazonosítania a finanszírozási forrásokat, felajánlom segítségemet 100 millió lej értékben adományt nyújtva a Nagyváradi Polgármesteri Hivatalnak. Ismerve továbbá a közbeszerzés bonyolult folyamatait, abban az esetben, ha ön kommunikálja a kétnyelvű táblákra vonatkozó műszaki adatokat, akkor én személyesen foglalkozok majd ezek elkészítésével a fent említett összeg keretein belül. Remélem, hogy ennek az ajánlatnak a segítségével sikerül legalább részben gyakorlatba ültetnie a Helyi Tanács határozatát.”

Pap István

Kapcsolódó: Hajsza indul a régi magyar utcanevek ellen