Politikai játszma a nemzeti ünnep kapcsán

Politikai játszma a nemzeti ünnep kapcsán
Nem igaz, hogy az EMNP azt kérte az RMDSZ-től, hogy külön ünnepelhessenek március 15-én – jelentették ki az EMNP képviselői.

 

 

Kiss Sándor, a Bihar megyei RMDSZ elnökének március 5-iki lapszámunkban ismertetett kijelentéseire reagálva hívott össze sajtótájékoztatót az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar Megyei szervezete. Kiss Sándor ugyanis az RMDSZ választmányi ülésén kijelentette: az EMNP írásban megkereste a Szövetséget azzal, hogy segítsen nekik abban, hogy külön ünnepeljék március 15-ét a Petőfi-parkban. A március 15-iki ünnepség megszervezése körül kialakult politikai vita előtörténetét Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) partiumi szervezési igazgatója elevenítette fel a tegnapi sajtótájékoztatón. Elmondta: „Évek óta azt tapasztaltuk, hogy nemzeti ünnepeinken ha benyújtottunk a váradi polgármesteri hivatalhoz egy területfoglalási kérvényt, mindig befutott egy korábbi keltezésű engedély is, így sosem tudtunk abban az időpontban területet foglalni, mikor szerettük volna. Ezért legutóbb már a tavaly kértünk területfoglalást az idén március 15-én általunk Nagyváradon használni kívánt helyszínekre, de ezt a polgármesteri hivatal nem hagyta jóvá, sőt, ezután született egy polgármesteri rendelet arról, hogy területfoglalást csak a folyó évben lehet eszközölni. Ennek tudatában mi már január 3-án reggel nyolc óra előtt tíz perccel ott voltunk a polgármesteri hivatalban és iktattuk területfoglalási kérvényünket, mely a 2. iktatószámot kapta. Érdekes módon az önkormányzat az RMDSZ által később benyújtott, 87-es sorszámmal iktatott kérvényt hagyta jóvá, mellyel az RMDSZ március 15-én minden az ünnephez szorosan köthető közterületet lefoglalt a 12 -20 órák közötti intervallumra, holott véleményünk szerint a területfoglalási kérvények esetében időrend szerint kellene dönteni.”

 

Bolondok?

 

Mivel minden alkalmas helyszín felett az RMDSZ rendelkezett, ezért az EMNP Biró Rozália alpolgármesterasszonyhoz fordult azzal a kéréssel, hogy a március 15-én öt és hét órák között a Szacsvay szobornál ünnepelhessen az EMNP, ugyanakkor jelezték az alpolgármestrnek azt, hogy ők szeretnének együtt ünnepelni az RMDSZ-szel. Biró Rozália éppen akkor készült szabadságára, ezért a megyei RMDSZ szervezethez irányította az EMNP képviselőit, Csomortányit, és Zatykó Gyulát az EMNP megyei elnökét. Megtudtuk, hogy két tárgyalás zajlott le az EMNP képviselői és az RMDSZ vezetés között. Az egyiken Kiss Sándor és Szabó Ödön, a másikon csak Szabó Ödön vett részt. Az EMNP-sek a tárgyalásokon arra kérték a helyszínek felett rendelkező RMDSZ-t, hogy egy helyszínen közösen szervezzék meg az ünnepségeket. Zatykó Gyula elmondása szerint erre a felvetésükre szó szerint a következő választ kapták a Kiss Sándortól: „Bolondok vagytok, választási évben együtt ünnepelni?!”

 

Pofátlanok?

 

„Ezt követően arra kértük őket, hogy adják át a Szacsvay szobor helyszínét délután három óra és öt óra között, de erről sem akartak hallani – folytatta Zatykó Gyula – Hajthatatlanok voltak, azt mondták, pereljük be őket, ha kifogásaink vannak. Végezetül azt kértük, hogy biztosítsanak számunkra két órát a Petőfi szobornál. Erre azt mondták, hogy hajlandóak lemondani a Petőfi szoborról 15.30 és 17.30 órák között, de ehhez az EMNP-nek írásban kell kérvényeznie az RMDSZ-től azt, hogy ez utóbbi jelezze az önkormányzat felé: lemond abban az időintervallumban a Petőfi szobor körüli helyszínről. Az események így zajlottak le, ehhez képest azt hittem rosszul látok, amikor azt olvastam az újságban, hogy Kiss Sándor pofátlannak nevez minket, és azt állítja, hogy mi azt kértük az RMDSZ-től, hogy külön ünnepelhessünk.” Csomortányi elmondta, hogy az EMNP a közös ünneplést szorgalmazta Váradon és máshol is. Elárulta, hogy Zilahon is területfoglalási kérvényt nyújtottak be az önkormányzathoz, és meg is kapták az engedélyt. Ezt követően február 10-én a zilahi RMDSZ-hez fordultak azzal a felkéréssel, hogy szervezzék közösen a nemzeti ünnepet. Lakatos Sándor Zilah megyei RMDSZ elnök február 28-án keltezett válaszában elutasította az EMNP javaslatát azzal érvelve, hogy nincs már idő a programok összehangolására. A nagyszalontai RMDSZ is elutasította az EMNP közös ünneplésre vonatkozó javaslatát, mondta Csomortányi.

 

Számháború

 

Arra a kérdésünkre, hogy szerintük az RMDSZ miért nem akar közösen ünnepelni az EMNP-vel, Zatykó Gyula elmondta, hogy a szövetség feltehetőleg „számháborúzni” akar; választási év lévén azt akarja igazolni az RMDSZ, hogy az ő ünnepi rendezvényeire többen mennek el, mint az EMNP eseményeire, „de a számok nem a nemzeti ünnepeinken, hanem a választási urnáknál kellene számítsanak, mert így pártrendezvénnyé degradálják nemzeti ünnepeinket” – fogalmazott Zatykó. Csomortányi István hozzátette, hogy a számháborúsdit látszik igazolni az is, hogy információik szerint a megyéből hatvan busszal fogják hozni az embereket az RMDSZ rendezvényeire, holott, mint mondta, a magyar emberek helyben is megünnepelhetnék március 15-ét. Arra a kérdésünkre, hogy miért nem fordultak a területfoglalás ügyében Radu Țire megyei tanácselnökhöz, Zatykó Gyula azt a választ adta, hogy a tanácselnök valószínűleg azt tanácsolta volna nekik, hogy forduljanak a közigazgatási bírósághoz. „Mi elmehettünk volna a közigazgatási bíróságra is, de nemzeti ünnepünk kapcsán nem akartunk botrányt csapni” – mondta Zatykó.

 

Pap István

Címkék: , , ,