Politikai alapon történő pénzosztás

Politikai alapon történő pénzosztás

Nagyvárad – Április 23-án
délelőtt rendkivüli gyűlést
tartott a Bihar Megyei Tanács. Három
határozattervezet szerepelt a napirendi pontok
közt, melyek közül kettőt fogadott el
az önkormányzati testület.


Az egyik napirendi pont azon pénzösszegekre
vonatkozott, melyeket a központi
költségvetésből

 bocsátottak a megyei büdzsé
rendelkezésére annak
érdekében, hogy ezeket a
különböző települések
közt osszák szét fejlesztési
és infrastrukturális programok
támogatása céljából.
Viorel Avrigeanu (PD-L) azt sérelmezte,
hogy az a harminckét helység, melyet
demokrata-liberális polgármesterek
vezetnek, csupán a kiosztott
pénzösszeg 7
százalékát kapta meg. Azt helyezte
kilátásba, hogy a párt
elöljárói gyűléseket
fognak összehívni, melyeken azt
mondják majd a lakosoknak, hogy a Megyei
Tanács marginalizálja
 őket. Az RMDSZ-s
önkormányzati
képviselőkhöz fordulva a politikus
megjegyezte: csodálkozik azon, hogy belementek
egy ilyen döntésbe, hiszen éppen a
magyarok küzdenek mindig bármifajta
diszkrimináció ellen. Az elhangzottakra
reagálva Dumitru Voloşeniuc
(PNL) arra emlékeztette az előtte
felszólalót, hogy az előző
mandátum idején, amikor megyei szinten a
PD-L-sek is döntöttek a pénzek
szétosztásáról, nem voltak
ilyen aggályai. “Tetszik vagy nem tetszik,
tudomásul kell venni, hogy az elosztás
politikai alapon  történik”,
közölte.

Menedzseri szerződések

Kiss Sándor (RMDSZ), a Megyei
Tanács alelnöke mindehhez annyit tett
hozzá, hogy annak idején Viorel Avrigeanu
a Nagyváradnak juttatott 100 milliárd
ROL-t is sokalta. Mihai Bar (PSD) úgy
vélte: a tanácsülések egyre
stresszesebbek, az pedig egyenesen
elképesztő, hogy az érintett
személy  elismeri, hogy a
pénzosztás politikai alapon
történik.
Megitélésében mindez annak a
bizonyítéka, hogy
“Romániában a politizálás
szavazatvásárlás
útján történik”. A
határozattervezetet végül 25 igen
és 9 nem szavazattal elfogadták (a
PD-L-sek nem értettek egyet a javaslattal).


Az egyhangúlag elfogadott másik napirendi
pont a Megyei Tanács fennhatósága
alá tartozó kulturális
intézmények menedzseri
szerződéseinek meghatározott
időre történő
aláírásának
elfogadására vonatkozott, melyet egy
jogszabályváltoztatás tett
szükségessé. Ennek
értelmében az új kontraktus
érvényességi ideje nem haladhatja
meg azt a periódust, melyre az a menedzseri terv
vonatkozott, mely az eredeti megállapodás
megkötésének szolgált az
alapjául.

Ciucur Losonczi Antonius